Annonse
Runa Vethal Stølen, styreleder i Norske Kunsthåndverkere, mener valgresultatet må gi kunstnerpolitikken et løft. Foto: Sigurd Bronger

– Dette blir den viktigste reformen på det visuelle kunstfeltet siden 1970-tallet

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

– Vår forventning er at en betydelig andel av dette går til å bedre de visuelle kunstnernes økonomi, sier Norske Kunsthåndverkeres nyvalgte styreleder Runa Vethal Stølen.

– Etter mange år med satsing på de store kulturbyggene, må de som skaper innholdet nå prioriteres!

Forventer en satsing på utstillingsøkonomi

Norske Kunsthåndverkere mener det er positivt at flere av partiene som nå skal forhandle om regjeringssamarbeid har vært tydelige på at utstillingsøkonomien er usunn og må endres. 

– Kunstnerne må få betalt for sitt arbeid med utstillinger. Reformen med utstillingshonorar har blitt prioritert i flere alternative statsbudsjett, og nå er tiden overmoden for at den realiseres, sier Stølen.

– Dette blir den viktigste reformen på det visuelle kunstfeltet siden 1970-tallet. Utstillingshonorar er ønsket av både kunstnere og institusjoner som en permanent ordning. I tillegg mener vi at regionale prosjektmidler må økes, slik at utstillingsproduksjon over hele landet får gode vilkår, også på arenaene uten statlig støtte.

Flere stipender

Kunsthåndverkerne trenger flere stipender.

Når 1 % av statsbudsjettet igjen skal gå til kultur, forventer Norske Kunsthåndverkere en solid satsing på stipender.

Kunstnerstipend er en treffsikker ordning og en viktig bærebjelke i norsk kunstnerpolitikk, mener de.

Bedre sosiale rettigheter

– Med et nytt rødgrønt flertall og et sterkt Rødt forventer vi en styrking av kunstnernes sosiale rettigheter.

De mener pensjon og trygderettigheter må tilpasses kunstnernes lappeteppeøkonomi

– Bare slik kan kunstneryrket blir en reell karrierevei, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, sier Stølen.

Annonse
Annonse
Annonse