Annonse
Kulturminister Abid Q. Raja. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

8 millioner til nytt eksportprogram

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Som en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring gir Kulturdepartementet Innovasjon Norge i oppdrag å gjennomføre et eksportprogram som skal få norsk kreativ teknologi ut i verden, skriver regjeringen i en pressemelding.

Programmet Kreativ teknologi ut i verden skal bidra med kapital og kompetanse til norske teknologibedrifter med teknologiske og digitale løsninger som gir enklere tilgang til kunst og kultur. Målet med programmet er at bedriftene skal nå et større marked.

– Ny teknologi har gjennom tidene gjort kunst og kultur mer tilgjengelig. Det er viktigere enn noen gang å støtte opp om denne utviklingen og bidra til at flere norske bedrifter står bak ny teknologi og digitale tjenester som gir enklere tilgang til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud. Samtidig som vi stimulerer og kompenserer for å ivareta arrangement i kultursektoren, vil regjeringen bidra til utvikling og vekst der det er mulig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Programmet, som har en ramme på 8 millioner kroner, retter seg mot norske teknologibedrifter som utvikler og eier teknologiske løsninger og digitale tjenester knyttet til utvikling, produksjon, formidling, salg eller distribusjon av kunst, kulturelt og kreativt innhold.

– Norden og Norge har vært i front når det gjelder bruk av ny teknologi og digitale tjenester, men andre land kommer raskt etter. Under koronapandemien har digitaliseringen og teknologibruken akselerert og etterspørselen etter kreativ teknologi økt markant. Her er det eksportmuligheter som programmet skal bidra til å realisere, sier leder for kreativ næring i Innovasjon Norge, Margit Klingen Daams. 

Innovasjon Norge går nå i gang med arbeidet for å finne den best kvalifiserte samarbeidspartneren for programmet. Bedrifter vil kunne søke om deltakelse rett etter påske og programmet vil ha oppstart før sommeren 2021. Mer informasjon om søknadskriterier og søknadsfrist vil legges ut på Innovasjon Norges nettsider.

Ytterligere informasjon om programmet

Kreativ teknologi ut i verden er det femte eksportprogrammet som Innovasjon Norge gjennomfører på oppdrag fra Kulturdepartementet. Det har tidligere vært gjennomført program for dataspill, arkitektur og litteratur. Det pågår et program for musikk, som Innovasjon Norge gjennomfører i samarbeid med Music Norway.

Programmene skal bidra til utvikling i de norske kulturbransjene, styrke den internasjonale konkurransekraften og bidra til økte eksportinntekter. Programmet gir bedriftene som har kvalifisert seg for deltakelse, tilgang til kapital og kompetanse skreddersydd til bedriftenes behov. Bedriftene jobber med egen forretningsutvikling under hele programmet, som varer i rundt to år. I tillegg til en rekke workshops og seminarer for de deltakende bedriftene, arrangeres det åpne seminarer og konferanser. Programmene er notifisert hos ESA.

 

Annonse
Annonse
Annonse