Tonje Unstad fremfører "Musling med melk" på Marked for Musikk i Larvik, 21. oktober 2020.
Foto
Erik Brandsborg / Kulturtanken.

306,5 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken i 2021

Publisert: 12. mai 2021 kl 13.56
Oppdatert: 12. mai 2021 kl 14.02

«Pengene skal bidra til å gi barn og unge et likeverdig kunst- og kulturtilbud over hele landet», heter det i en pressemelding fra Den kulturelle skolesekken (DKS).

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som skal formidle kunst og kultur av høy kvalitet til barn og unge. Alle elevene i grunnskolen og videregående skole skal få et gratis tilbud som tilbys jevnlig.

– Den kulturelle skolesekken er helt avgjørende for at alle barn og unge skal få oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Regjeringa har i Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele presentert en rekke tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbudet til barn og unge.

– Dette er virkelig gode nyheter! I dialogen vår med fylkeskommuner og kommuner har vi fått tydelige tilbakemeldinger om at det er betydelig press på ordningen som følge av økte kostnader uten tilsvarende økning i budsjettrammene. Dette har vi videreformidlet til Kulturdepartementet og vi er veldig fornøyde med at det er vilje til å prioritere en økning i løyvingene til denne viktige ordningen, sier leder av Kulturtanken, Øystein Strand.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – kulturjobb