Annonse
Kulturlivet krever forutsigbarhet i form av at stimuleringsordningen strekker seg inn i 2021. I dag møter de kulturminister Abid Raja (bildet) som har bedt om innspill til forskriften for den nye ordningen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Vil ha mer langsiktig stimuleringsordning

– Vi vil at det skal stå svart på hvitt

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Onsdag sist uke gledet kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) en kriserammet kulturbransje da han introduserte den nye stimuleringsordningen.

Ordningen skal dekke differansen mellom inntekter og opprinnelige budsjetter, og vil være på plass innen 1. oktober. I dag starter møtene der Kulturdepartementet har invitert bransjen selv til å komme med innspill til hvordan forskriften bør utformes.

En vesentlig forskjell er også at det i den nye ordningen legges opp til at det er arrangørene som blir kompensert for bortfallet av publikum. I neste ledd vil altså arrangøren honorere underleverandører. Det er gode nyheter for flere av kulturaktørene som falt utenfor kompensasjonsordningen i de forrige rundene.

– Når arrangørene søker støtte gjennom stimuleringsordningen og forpliktes til å honorere underleverandørene, spiller det ingen rolle hvordan kulturhusene er organisert, påpeker daglig leder Nina Hodneland i Norske kulturhus.

Nina Hodneland i Norske kulturhus vil ha en forutsigbar planleggingshorisont. Foto: Norske kulturhus

LES OGSÅ | Frykter nedleggelse av lokalkulturen

81 av medlemsorganisasjonens 131 medlemmer falt nemlig utenfor de eksisterende kompensasjonsordningene i forrige runde. Kun kulturhus organisert som et eget selskap med enhetsnummer hadde rett til å søke om kompensasjon for avlyste arrangementer og bortfall av utleieinntekter.

Hodneland er godt fornøyd med at det nå ser ut til at færre aktører faller utenfor ordningene, men understreker at det er vanskelig å si noe sikkert før forskriften er ferdig formulert og sendt ut på høring.

Krever forutsigbarhet

I tillegg til Norske kulturhus skal Spekter, Virke, Creo, Norsk teater- og orkesterforening (NTO), Film & Kino, Norske konsertarrangører (NKA), Norske konsertsystemer, Trondheim Lyd og Kommunens interesseorganisasjon (KS) delta på mandagens innspillsmøte i Kulturdepartementet. Det er første gang i koronasituasjonen at Kulturdepartementet inviterer en såpass bred gruppe aktører til innspillsmøte før forskriften er ferdig utarbeidet.

– Den viktigste saken for kultursektoren nå er å sørge for forutsigbarhet utover 2020 og vite at stimuleringsordningen varer så lenge pandemien gjør det. Planleggingshorisonten vår er lang, og for å ha produksjoner å vise våren og høsten 2021, må man ha på plass sikkerhetsmekanismer som gjør at man tør å sette i gang med planleggingen allerede nå, sier Hodneland.

– Kulturministeren har tidligere påpekt at støtteordningene vil følge kulturlivet så lenge det rammes av koronasituasjonen. Er ikke det en god nok garanti?

– Ønsket fra bransjen er at dette uttales enda tydeligere. Foreløpig vet vi bare at stimuleringsordningen gjelder fra 1. oktober, men ikke hvor lenge den vil vare. Vi vil at den skal gjelde ut neste år, og vi vil at det skal stå svart på hvitt, sier Hodneland.

Får i gang maskineriet

I pressemeldingen fra Kulturdepartementet kommer det frem at stimuleringsordningen vil være rammestyrt og «innrettes slik at den raskt kan avvikles om smittesituasjonen endrer seg».

Det synes Hodneland er et helt naturlig forbehold.

– Den dagen folk kan komme på kulturhus som normalt er det ingen som skal kreve at det skal opprettholdes ordninger, sier hun.

I likhet med flere andre kulturaktører som blant annet Creo og Norske konsertarrangører applauderer Hodneland at Kulturdepartementet nå ser verdien i å stimulere til gjennomføring av kulturarrangementer i en utfordrende periode.

– Poenget er at man nå får satt i gang maskineriet igjen, og det er veldig bra, sier hun.

Dette er stimulerings-ordningen:

  • Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året
  • De fleste kulturarrangementer planlagt før 12. mars har blitt avlyst på grunn av koronapandemien. Som følge av de myndighetspålagte publikumsbegrensningene er det i dag et sterkt redusert kulturtilbud fordi det ikke er lønnsomt å gjennomføre arrangementene. En stimuleringsordning vil bidra til å øke aktiviteten i kulturlivet, som igjen vil skape aktivitet hos underleverandørene. Målet er at flere skal kunne komme tilbake i arbeid.  Kulturdepartementet vil invitere sektoren til et innspillsmøte om stimuleringsordningen
  • Kompensasjonsordningen har sammen med andre ordninger vært viktig for hele kultursektoren og for alle som har blitt tvunget til å avlyse kulturarrangementer. Ordningen har bidratt til å hjelpe en hardt rammet kultursektor, mener regjeringen
  • Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter frem til 31. desember i år. Samtidig innføres altså en helt ny stimuleringsordning
  • Ordningene er rammestyrte og innrettes slik at de raskt kan avvikles dersom smittesituasjonen endrer seg

Kilde: Regjeringen

Annonse
Annonse

Dette er stimulerings-ordningen:

  • Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året
  • De fleste kulturarrangementer planlagt før 12. mars har blitt avlyst på grunn av koronapandemien. Som følge av de myndighetspålagte publikumsbegrensningene er det i dag et sterkt redusert kulturtilbud fordi det ikke er lønnsomt å gjennomføre arrangementene. En stimuleringsordning vil bidra til å øke aktiviteten i kulturlivet, som igjen vil skape aktivitet hos underleverandørene. Målet er at flere skal kunne komme tilbake i arbeid.  Kulturdepartementet vil invitere sektoren til et innspillsmøte om stimuleringsordningen
  • Kompensasjonsordningen har sammen med andre ordninger vært viktig for hele kultursektoren og for alle som har blitt tvunget til å avlyse kulturarrangementer. Ordningen har bidratt til å hjelpe en hardt rammet kultursektor, mener regjeringen
  • Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter frem til 31. desember i år. Samtidig innføres altså en helt ny stimuleringsordning
  • Ordningene er rammestyrte og innrettes slik at de raskt kan avvikles dersom smittesituasjonen endrer seg

Kilde: Regjeringen

Annonse