Annonse
Vi vet ikke nok om detaljene i ordningen som skal redde oss, sier daglig leder Nina Hodneland i Norske kulturhus. Foto: Norske kulturhus

– Vi vet ingenting om ordningen som skal redde oss

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Den nye stimuleringsordningen skulle trå i kraft 1. oktober, men så langt er det stor usikkerhet knyttet til hvordan den faktisk fungerer.

I midten av september stilte Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, spørsmål til kulturminister Abid Raja om hvor lenge kulturlivet må vente før ordningen er klar.

I svaret fra Raja 21. september opplyser kulturministeren om at Kulturdepartementet arbeider med forskriften, og at et utkast «vil bli sendt på høring til sentrale aktører i sektoren i løpet av kort tid» og at ordningen vil få tilbakevirkende kraft.

Uklar ordning

Men aktørene Kulturplot har vært i kontakt med, har ennå ikke mottatt noe utkast.

– Vi vet ikke nok om detaljene i ordningen som skal redde oss, sier daglig leder Nina Hodneland i Norske kulturhus.

Norske kulturhus var blant aktørene som ble invitert til Kulturdepartementets innspillsmøte i forbindelse med ordningen. Det var også Creo, som heller ikke har mottatt noe utkast.

Når aktørene ikke vet hvordan ordningen rigges, vet de heller ikke hvordan den vil virke

– Dette er på overtid nå. Denne høsten og jula ryker. Vi vet nærmest ingenting om ordningen. Når aktørene ikke vet hvordan ordningen rigges, vet de heller ikke hvordan den vil virke. Da velger flere heller å avlyse fordi de ikke vet om de kvalifiserer til å søke på stimuleringsordningen, sier Hodneland.

Kutter i gammel ordning før den nye er klar

900 millioner kroner er satt av til stimuleringsordningen. Da nyheten om ordningen kom i august, ble det klart at den skal dekke differansen mellom inntekter og opprinnelige budsjetter, og stimulere til mer gjennomføring. Men uten en forskrift, er det vanskelig å vite hvordan ordningen vil virke i praksis, mener Hodneland.

Kompensasjonsordningen til kulturlivet trappes ned fra 1. oktober. «Samtidig innføres altså en helt ny stimuleringsordning,» heter det i pressemeldingen fra Kulturdepartementet, men denne ordningen virker altså ikke å være på plass. Flere kulturaktører reagerer derfor på at den gamle ordningen kuttes, før den nye er klar.

– Det er fint at stimuleringsordningen får tilbakevirkende kraft, men da skulle ikke den andre ordningen blitt røsket bort først, sier Hodneland.

Julekonsertene står ikke til å redde

Onsdag denne uken gikk kulturminister Abid Raja ut og lettet på en regelen om én meters avstand mellom publikummere, og åpent for utendørs arrangementer med inntil 600 personer fra 12. oktober. Da vil det være nok med ett tomt sete mellom deltakere som ikke er del av samme husstand på offentlige arrangementer.

Hodneland trekker frem den nye innføringen av ett sete mellom publikummere, som svært positiv. Likevel anslår Norske kulturhus at 75 prosent av høsten og vinterens billettinntekter til kulturhusene, går tapt.

– Vil regelen om et sete mellom hver person kunne redde julekonsertene?

– Nei. For kinoer, som har løpende forestillinger, er bestemmelsen om et sete mellom hver kohort helt avgjørende, og har mye å si for kinosalget. Men det betyr ikke at en avlyst juleturné settes opp likevel. Endringen vil ikke redde all aktivitet, men den er et veldig viktig steg i prosessen, sier Hodneland.

Annonse
Annonse
Annonse