Annonse
Næringsminister Iselin Nybø presenterte en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer som messer og matfestivaler. Det ble også foreslått å oppheve kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november.
Næringsminister Iselin Nybø presenterte en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer som messer og matfestivaler. Det ble også foreslått å oppheve kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november. Foto: Heiko Junge / NTB
Reagerer på kutt i støtteordninger

– Vi står fremdeles i en krise

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Mandag ettermiddag la regjeringen fram sin nye krisepakke. Der foreslår regjeringen at kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere skal oppheves 1. november.

– Det mener vi er både skuffende og trist. En hel kulturbransje har tydelig tatt til orde for at denne ordningen både er viktig og nødvendig for å komme gjennom koronakrisen, sier leder Hans Ole Rian i Creo - forbundet for kunst og kultur.

Han understreker at ordningen er helt essensiell i en situasjon der konserter og kulturarrangementer har blitt avlyst. I ettermiddag innførte også byrådet i Oslo innstramminger, etter at alle Oslos bydeler er markert røde av FHI.

Hans Ole Rian. Foto: Creo

Frykter Bergen-situasjon

Fra mandag klokken 12 er det ikke tillatt med flere enn 10 personer ved private arrangementer, og det stilles krav til at utesteder registrerer gjester. Byrådet utelukker ikke at flere innstramminger vil komme i takt med den økte smittespredningen, og vurderer blant annet å forby offentlige arrangementer på mer enn 50 personer, slik det allerede er gjort i Bergen.

– Hvis flere gjør som Bergen og tillater kun 50 personer sier det seg selv at det ikke er mulig å drive med overskudd. Samme er det egentlig med 200 til stede. Vi har fremdeles en krise. Og det kommer vi til å ha lenge, sier Hans Ole Rian.

Kutter før ny ordning er klar

Regjeringen har gitt signaler om en kommende aktivitetsstøtteordning, men det er foreløpig usikkert hvordan den vil fungere i praksis. Rian er likevel skeptisk til at man legger ned kompensasjonsordningen før man vet hvordan den nye stimuleringsordningen vil innrettes.

Kulturarbeidere som er selvstendig næringsdrivende har heller ikke adgang til dagpenger.

– Hadde man kunnet være en del av dagpengeordningen hadde det vært enklere. For den ordningen er forlenget. Derfor er det også merkelig at ordningen for dem som i utgangspunktet hadde en dårligere kompensasjonsordningen enn de med dagpenger avvikles nå, mener Rian.

Han minner om at kulturminister Abid Raja (V) har lovet at det skal finnes kompensasjonsordninger for bransjen så lenge vi har en krise.

Innskrenker ordningen for arrangører

Ordningen som omfatter arrangører er videreført inntil videre, men med endringer om at ordningen nå kun skal omfatte fullstendig avlyste arrangementer planlagt før 12. mars 2020 – dagen Norge gikk i lockdown.

Rian mener endringen er problematisk fordi mange aktører på kulturfeltet opererer innenfor en kort bestillingshorisont.

– Disse vil dermed ikke kunne vise til spesifikke oppdrag og arrangementer planlagt før 12. mars 2020 i perioden ordningen skal gjelde for. De vil likevel kunne dokumentere grundig gjennom tidligere års regnskap det inntektsbortfallet som er et resultat av uteblitt ordreinngang fra arrangementer, påpeker Rian. Han mener kravet må endres slik at dokumentasjon i form av regnskap for tilsvarende periode i 2017-2019 gjelder som kvalifiseringsgrunnlag.

– Jeg mener dette er av avgjørende betydning for å sikre verdikjedenes overlevelse gjennom krisen. Dersom kravet blir stående vil store deler av målgruppen falle utenfor denne ordningen, som er ment å treffe dem. Dette vil også kunne oppfattes som et alvorlig løftebrudd av kulturministeren og departementet, sier Rian.

Annonse
Annonse
Annonse