Annonse
Sylvi Listhaug (FrP), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Hadia Tajik (Ap) under pressekonferanse på Stortinget i forbindelse med regjeringens krisepakke som ble presentert mandag morgen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Reaksjoner på regjeringens krisepakke

– Verst for de unge frilanserne

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Regjeringens krisepakke kom med en hjelpende hånd til frilansere berørt av koronakrisen i dag:

  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får dekket 80 prosent av inntekten sin fra Nav etter 17 dager uten inntekt.

  • I tillegg vil gruppen ha rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire – sidestilt med kriteriene for «vanlige» arbeidstakere.

Men har man frilanset eller drevet sitt eget selskap i mindre enn tre år, er det verre. Inntektsgrunnlaget blir beregnet utifra lønnsnittet for de siste 36 månedene. Er du for eksempel frilanser eller selvstendig næringsdrivende som har tjent 300.000 det siste året, men null kroner de to årene før det, vil inntektsgrunnlaget bli beregnet til 100.000 kroner.

Flere peker nå på at dette bør endres.

­– Vi må oppfordre Stortinget til å ta vare på de unge frilanserne, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo – forbundet for kunst og kultur.

Må sikre de yngste

Flere frilansere som nå rammes av avlyste konserter og andre arrangementer, har ikke nødvendigvis drevet egen virksomhet i tre år. Flere er unge og uetablerte.

– For den gruppa må det bli mulig å beregne utfra siste års inntekt, sier Rian.

Creo-leder Hans Ole Rian mener regjeringens krisepakke er et steg i riktig retning, men at nye avklaringer må komme. (Foto: Creo)

I en kommentar på lederplass i dag skrev redaktør Magne Lerø i Dagens Perspektiv at regjeringens krisepakkeløsning for frilansere ikke er «finmasket nok», og at «unge under 30 år bør bli omfattet av ordningen om de det siste året har livnært seg som frilansere».

Rian forteller at Creo har spilt inn til Stortinget at det må komme en ny løsning for ferske frilansere. Også for lønnstakere med kombinasjonsinntekt må det kommer klareringer, understreker han.

– Kulturlivet er fullt av arbeidere med delte stillinger. Det er ennå ikke klart hvordan situasjonen skal løses for arbeidstakere som for eksempel har en deltidsstilling i kulturskolen og kombinerer det med å være selvstendig næringsdrivende. Det må komme tydelige retningslinjer for hvordan de skal behandles på best mulig måte, sier Rian.

Enorme tap

Men at regjeringen nå kommer på banen og tilbyr løsninger for frilansere og selvstendig næringsdrivende, ser han likevel på som et steg i riktig retning. Bekymringen ligger heller i hvor raskt tiltakene vil komme på plass.

– Vi er bekymret for om Nav vil få på plass tekniske løsninger i tide, sier Rian.

Flere utøvere og arbeidere i kultursektoren har allerede sett store inntektstap. Norske artister er beregnet å tape totalt 200 millioner kroner de to neste månedene, ifølge NEMAA. Også Bandorg som representerer flere yngre medlemmer i musikkbransjen beregner et tap for sine medlemmer på 12 millioner kroner i perioden mars til mai som følge av arrangementsavlysninger.

– For kulturbransjen er koronakrisen akutt. Veldig mange står foran den delen av året hvor de tar inn mesteparten av årsinntekten, sier Rian og legger til:

– Det gjelder ikke bare skapende kunstnere, men også hele leverandørbransjen som lyd- og lysfirmaer som får mesteparten av inntektene sine fra leveranser til store festivaler og turnévirksomhet på denne tiden av året.

Vil ha hjelpekasse for hardt rammede kunstnere

Både Kulturrådet og kulturminister Abid Raja har meldt at de ikke vil kreve inn tildelt støtte. Det har også flere andre organisasjoner som deler ut støtte, som blant annet Music Norway. Men det er bare et fåtall av utøverne som får støtte, påpeker Rian.

– Majoriteten får ikke støtte av staten. Det er veldig begrenset hvilken effekt disse tiltakene har når situasjonen er så altomfattende, sier Rian.

Derfor ønsker Creo og en rekke andre å tilrettelegge for et krisefond – eller «hjelpekasse» - for kulturarbeidere. Kulturfondet Fond for utøvende kunstnere får årlig tildelt statlig midler som fordeles til norske kunstnere. Fondet har sagt at de står klare til å distribuere et slikt krisefond for kunstnere og utøvere som blir hardt rammet – så fremt det kommer midler fra staten.

– Hvis krisen drar utover sommeren er jeg veldig bekymret for om vi har en levedyktig kulturbransje til høsten, sier Rian.

Det er varslet at Stortinget vil legge frem del to av krisepakken førstkommende torsdag. Kulturminister Abid Raja har også sagt at det jobbes «intenst» med krisepakken for å redde kulturlivet.

Annonse
Annonse
Annonse