Annonse

Velkommen til debatt om fri kunst i morgen!

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden.

Onsdag 4. mars inviterer Kulturplot sammen med Norsk Kulturforum (NOKU) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) til debatt om fri kunst på Sentralen i Oslo klokken 18.00.

Er kunsten fri i 2020? Generalsekretær Hege Newth in Norske PEN åpner kvelden ved å snakke om kunstnerisk frihet i et internasjonalt perspektiv. Deretter vil regissør Pia Maria Roll som står bak den mye omdiskuterte teaterstykket «Ways of seeing» snakke om kunstnerisk ytringsfrihet i et norsk perspektiv sammen med skuespiller og scenekunstner Hanan Benammar.

Deretter vil kvelden gå over i en samtale om hvem som har defineringsmakt i kunstens verden.

Se fullt program ved å klikke her.

Her er panellistene:

  • Morten Gjelten fra Norsk teater- og orkesterforening

  • Line Anni Solbakken fra KS

  • Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV i Famille- og kulturkomiteen

  • Knut Aastad Bråten, statssekretær i Kulturdepartementet

  • Randi Langøigjelten, avdelingssjef kultur, Innlandet fylkeskommune

Samtalen ledes av Hege Knarvik Sande fra NOKU.

De fem skal samtale om hvem som definerer kunst- og kulturinstitusjonenes samfunnsansvar og grenseoppgangene mellom det offentliges utviklerrolle og tilretteleggerrolle når det gjelder å sikre et fritt og uavhengig kulturliv.

FØLG OSS: Vi kommer til å strømme debatten live på kulturplot.no og på Kulturplot sin Facebook-side.

Hva er Fri Kunst?

Fri Kunst er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner som står sammen for å bidra til at kunstnere og institusjoner skal få skape og utøve kunsten sin fritt: Fritt i ytringsfrihetens navn, og fritt fra trusler og forfølgelse. Nettverket fremholder at kunstnerisk frihet er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

Nettverket har tre konkrete mål:

  • Å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering.

  • Å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten.

  • Å bevare kunstens autonomi - gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.

Annonse
Annonse
Annonse