Annonse
Fra våren 2022 kan ungdomsskoleever trekkes opp i eksamen i estetisk fag som kunst- og håndverk og musikk - hvis regjeringens nye forslag blir godkjent. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Stiller seg positiv til eksamen i estetiske fag

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Denne uken la regjeringen frem et nytt forslag om endringer i eksamensordningen for ungdomsskoletrinnet. Blant annet foreslås det å innføre eksamen i praktiske og estetiske fag som et virkemiddel for å styrke fagenes status.

Hvis forslaget får gjennomslag, vil det i praksis si at norske ungdomsskoleelever kan trekkes opp i eksamen i fag som musikk, kunst og håndverk, kroppsøving og mat og helse fra og med våren 2022.

Svært positivt

Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo – forbundet for kunst og kultur har varslet om at estetiske fag er sterkt nedprioritert i skolen. Han stiller seg derfor svært positiv til regjeringens nye forslag, og sier han er «sterkt for» innføring av eksamen i de estetiske fagene.

– Innføring av eksamen i praktiske og estetiske fag vil både øke vurderingskompetansen, status, utstyrssituasjonen og holdningene til fagene. Om regjeringen tar sine egne uttalelser på alvor om faglighet og økt kompetanse, må eksamen innføres, sier Rian.

LES MER | Fortsatt en vei å gå, men hvilken?

Nye lærerplaner

Fra høsten av skal det innføres nye lærerplaner, den største endringen siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006. I tråd med de nye lærerplanene foreslår regjeringen å innføre nye eksamensformer hvor den praktiske delen skal få mer plass. I flere fag bør det tilrettelegges for muntlig-praktisk og skriftlig-praktisk eksamen, ifølge regjeringens forslag.

For de estetiske og praktiske fagene foreslås det at elevene blir trukket opp til en muntlig-praktisk eksamen med forberedelsedel.

Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo er «sterkt for» innføring av eksamen i estetiske og praktiske fag. (Foto: Creo)

Viktig med riktig eksamensmodell

Rian understreker at det er spesielt viktig at eksamensmodellen for de praktiske og estetiske fagene ikke følger en teoretisk oppskrift.

Han påpeker også at tilbakemeldingene fra gjennomførte forsøk er positive, men at det er særdeles viktig å innføre riktig eksamensmodell.

– De modellene som til nå er prøvd ut er bygget på eksamener i teoretiske fag, og passer derfor ikke like godt for musikk og andre estetiske fag. I disse fagene må elevens praktiske ferdigheter og estetiske vurderinger stå i fokus. Eksamen må ikke bli en «muntlig teoretisk» eksamen, sier Rian.

Må øke kompetansekrav

Han mener likevel at klare kompetansekrav for å undervise må innføres på lik linje som de har i de mer tradisjonelle fagene. Knapt halvparten av lærere som underviser i estetiske fag på grunnskolenivå i dag, har videreutdanning innenfor relevant fagfelt.

– Lærernes formelle kompetanse for å undervise i disse fagene må være minimum 60 studiepoeng. Det vil garantert øke andelen musikk-, kunst- og håndverkslærere med faglig kompetanse. Et slikt grep vil også heve statusen til disse fagene, sier han.

For å få til det, må de satses ytterligere på estetiske læreprosesser også i lærerutdanningene, mener Rian.

– Og så må det følges opp i de enkelte fagenes læreplaner, og det må utvikles læremateriell. Det mangler i dag, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse