Annonse
Konstituert leder for Kulturtanken, Øystein Strand. Foto: Kulturtanken

Slipper ikke Kulturtanken

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

– Jeg skal være lydhør overfor alle kritikere og entusiaster der ute og bruke all min kraft det neste året, for jeg synes dette er dritviktig, sier Øystein Strand som er konstituert som leder for Kulturtanken i et år, til Morgenbladet.

Når språkbruken er en litt annet enn det vi hører fra byråkrathold, vitner det om stort engasjement og vilje til å snu alle steiner for å få Kulturtanken til å skinne ingen. Øystein Strand er en av toppbyråkratene i kultursektoren, og var en av arkitektene bak etableringen av Kulturtanken i 2016.

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Den oppsto som et resultat av at Rikskonsertene ble lagt ned. Den kulturelle skolesekken har fylkene ansvaret for. Kulturtanken drives av staten og skal blant annet forske på den kulturelle skolesekken.

Det er blitt stilt spørsmål med om det er behov for en statlig overbygning over den kulturelle skolesekken. Dette vil bli vurdert i forbindelse med regionsreformen der fylkene i større grad skal få ansvar for finansiering av kulturaktiviteter.

Vil ha utvidet mandat

Kulturtanken mener de har en berettigelse og har bedt om en utvidelse av sitt mandat. Det lar vente på seg. På nyåret sa Lin Marie Holvik opp sin stilling som direktør for Kulturtanken. Framfor å lyse ut stilingen, har ledelsen i Kulturdepartementet valgt å sette en av sine egne folk inn for et år.

Strand vil nå snakke med alle fylkeskommunene og kunstnerorganisasjonene for å finne veien videre for kultursatsingen i skolen.

– Det er kommuner og fylkeskommuner som fyller sekken med innhold, og jeg mener Kulturtanken i mye større grad må tenke at vi er til for fylkeskommunene, sier Strand.

Han sier å nedlegge virksomheten er et alternativ, men han tror ikke det er den beste løsningen.

– Jeg mener det er behov for et ressurssenter, et nav i en så stor ordning, sier Strand og vil nå ha innspill til hva de skal jobbe med og hvor omfattende Kulturtanken skal være.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse