Annonse
Statsminister Erna Solberg. Foto: Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Hjelpetiltakene

– Regjeringen vil tydeliggjøre kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Leder for Creo, Hans Ole Rian, har skrevet et innlegg på Kulturplot og sendt Stortinget en rekke spørsmål, der han etterlyser svar på en rekke spørsmål om midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende.

I lys av innlegget har Kulturplot kontaktet en rekke departementer i regjeringen for å få en klargjøring av hva kompensasjonsordningene faktisk vil innebære for selvstendig næringsdrivende.

Kommunikasjonssjef i Kulturdepartementet, Marius Bakke, forteller at det regjeringen har gjort så langt er å legge frem prinsippene for kompensasjonsordningen

– Så var det klart på pressekonferansen i dag at man kommer tilbake om en uke med mer detaljer på innretningen. Jeg tror ikke det er så mye av dette du kan få svar på før de detaljene er på plass, sier han.

Bakke er tydelig på at det jobbes med forskriftene, og at vi kan forvente mer utdypende svar om en uke. Men ett spørsmål kunne han svare på:

– Når det gjelder kompensasjonsordningen for bortfall av billettinntekter, som er gjort kjent for en ukes tid siden, er svaret der at vi jobber med forskrifter som vil gjøre detaljene i akkurat den kompensasjonsordningen tydeligere, utdyper han.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet bedyres det også at detaljer vil bli klare neste fredag:

– Vi har i dag lagt frem prinsippene for kompensasjonsordningen. Alt er ikke klart ennå, og det gjenstår fortsatt å få på plass avgrensning og regelverk for ordningen. Neste fredag vil vi komme tilbake med detaljene. Det er fortsatt en del praktiske ting som skal på plass, og detaljene i ordningen vil være tydeligere om en uke. Målet er at ordningen skal være operativ så snart som mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen i en kommentar.

Creo-leder Hans Ole Rian. Foto: Creo

Kulturplot har stilt regjeringen spørsmål om følgende:

  • De som driver aksjeselskap, men som ikke er ansatt i eget AS, er disse også omfattet av den nye kompensasjonsordningen?

  • Må man være registrert hos Skatteetaten som selvstendig næringsdrivende, og kreves det bekreftelse fra Skatteetaten ved søknad?

  • Når det kommer til vilkår for å kvalifisere til inntektsordningen, skal det skal legges til grunn samme, eller lignende, betingelser som ved dagpenger for lønnsmottakere?

  • Vil kravene til inntekt de siste 12 eller 36 månedene ikke settes høyere enn minsteinntekten for lønnsmottakere i dagpengeordningen?

  • «De siste tre år», betyr det de siste tre kalenderårene, eller de siste tre ferdiglignede årene, slik beregningsgrunnlaget for sykepenger til selvstendig næringsdrivende tar utgangspunkt i?

Saken blir fortløpende oppdatert, etter hvert som vi får ytterligere svar fra regjeringen.

 

 

 


 

Annonse
Annonse
Annonse