Annonse
Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Foto: KS
KS

Regjeringen har kastet bort sjansen til å rydde opp i finansieringen av kulturlivet

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

I dag valgte regjeringen å gi etter for reaksjonene fra et misfornøyd kulturliv, og skrotet hele planen om overføringen av viktige kulturoppgaver fra stat til fylkeskommune.

Det skapte glede blant de kulturaktørene som fryktet at oppgaveoverføringen ville føre til mer ansvar regionalt, uten den nødvendige økonomiske kompenseringen.

Styreleder Bjørn Arild Gram i KS sier han ikke er overrasket over at deler av kultursektoren har vært redd for å miste direkte bevilgninger over statsbudsjettet, men kritiserer likevel regjeringens rolle i debatten.

– Dette er en skepsis regjeringen kunne dempet ved å være helt tydelig på at fylkeskommunene skulle bli tilført de midlene som er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle de regionale og lokale kulturinstitusjonene, i stedet for å droppe hele overføringen, skriver Gram i en pressemelding.

Svekker hele regionreformen

Han trekker frem at avgjørelsen svekker regionreformen i sin helhet. Med mindre regjeringen og Stortinget følger opp med nye, vesentlige oppgaver, vil det som står igjen av reformen være større fylker med omtrent de samme oppgavene som før. Dette vil svekke reformens legitimitet, påpeker styrelederen.

– Hele grunnlaget og begrunnelsen for regionreformen var at nye og større oppgaver skapte behov for større fylkeskommuner. Kulturfeltet var ett av områdene hvor større fylkeskommuner skulle overta nye oppgaver. Jeg skulle virkelig ønske at handlekraften var like sterk på oppgaveoverføring, som skulle være det viktigste i reformen, som den har vært på struktur, skriver han videre.

Kastet bort sjansen til å rydde opp

Gram kritiserer også regjeringen for å ha kastet bort sjansen til å rydde opp i finansieringen av landets kulturliv:

– Finansieringen av kulturinstitusjonene har historisk vært fragmentert og ulik fra institusjon til institusjon og fra fylke til fylke. Nå hadde regjeringen en mulighet til å rydde opp i dette, den muligheten har den ikke brukt.

Fordi kultur-leddet i regionreformen nå forsvinner, stiller KS en klar forventning til kulturminister Abid Raja (V) om følge opp regjeringens vedtak om å styrke fylkenes rolle på kulturfeltet.

– Dette har fylkeskommunene og KS klare forventninger til. Kulturfeltet er for eksempel hardt rammet av koronakrisen, og fylkene kan spille en avgjørende rolle i å gjenreise kulturfeltet. Det forutsetter imidlertid at fylkenes rolle på kulturfeltet styrkes betydelig, understreker styrelderen.

Annonse
Annonse
Annonse