Annonse
«Fiskerne» av Pablo Picasso og Carl Nesjar sees på fasaden til Y-blokka. Arvingene til Nesjar og arkitekt Erling Viksjø forsøker å stanse rivingen av blokka, men Statsbygg er allerede i gang. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen avviser krav om å stanse rivingen av Y-blokka

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan ikke se at det er rettslig grunnlag for å kreve dette, skrev regjeringen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Arvingene mener å ha opphavsrett til kunstverkene «Fiskerne» og «Måken», og sier at de ikke vil gi samtykke til at kunstverkene kan gis ny plassering i det nye regjeringskvartalet.

De mener derfor at reguleringsplanen, som hjemler riving av Y-blokken og sier at kunsten skal tas vare på, er ugyldig. Arvingene har også varslet at de vurderer søksmål.

LES OGSÅ: Kunstverket «Måken» skal bli synlig for alle

– Ingen endring

Departementet skriver imidlertid at de er av den oppfatning at det er Picasso som har opphavsretten til verkene alene og viser til at Picassos arvinger har samtykket til at kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» gis ny, fremtredende plassering i det nye bygget.

De opplysningene som er fremlagt for departementet, gir ikke grunnlag for å endre departementets oppfatning, heter det i pressemeldingen. Rivingsarbeidene vil dermed ikke bli stanset.

Advokat Ida Gjessing, som representerer arvingene, sier til NTB at hennes klienter er uenige i departementets vurderinger.

– Vi vurderer videre rettslige skritt, sier hun, og varsler en avklaring i løpet av kort tid.

– Vi vil måtte gjøre det raskt, for de står klare med redskapene rundt Y-blokken.

Kommunen involvert

Oslo kommune har også blitt bedt av arvingene om å revurdere rivetillatelsen i lys av striden rundt opphavsretten. Kommunen konkluderer fredag med at rivingstillatelsen for Y-blokka er gyldig.

– Vi vurderer at striden om opphavsrett er et privatrettslig forhold, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i Plan- og bygningsetaten.

Hun forklarer at komplisert juss ligger bak vurderingen.

Dersom kommunen skulle trukket rivingstillatelsen måtte det vært fordi arvingenes krav om opphavsrett gjør det «åpenbart» at Statsbygg ikke kan rive bygget.

– Vi er ikke eksperter på opphavsrett. Konklusjonen blir derfor at dette nettopp er en situasjon som reiser «kompliserte privatrettslige spørsmål», og at det faller utenfor det kommunen skal vurdere etter plan- og bygningsloven. Vi ser heller ikke at vi har hjemmel til å stoppe rivingen etter at vi har gitt igangsettingstillatelse, sier Kielland.

Annonse
Annonse
Annonse