Annonse
Kulturminister Abid Q. Raja. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Raja vil ha privat kapital

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Stiftelsens Ako Foundation, som oljefondssjef Nicolai Tangen bygget opp, har sagt ja til å inngå en sponsoravtale med Nasjonalmuseet. Blant dem som har kritisert avtalen i Klassekampen er kunsthistoriker Marit Paasche. Hun er kritisk til at regjeringen blant annet gjennom den såkalte gaveforsterkningsordningen belønner samarbeid med private givere og sponsorer.

– Vi må ikke ha allergier mot private penger inn i kulturen. Det er et supplement til det offentlige og brukerbetaling. Det er viktig at kunst- og kulturinstitusjonene tenker nytt og arbeider mer systematisk omkring finansiering, skriver kulturminister Abid Q. Raja (V) i en epost til Klassekampen.

Han legger til at han er «tindrende klar» på at gaveforsterkningsordningen bør og må videreføres» at departementet ikke er «kjent med at ordningen har bidratt til å svekke kulturinstitusjonenes integritet og uavhengighet overfor giverne».

Gaveforsterkningsordningen ble opprettet i 2014 og innebærer at staten gir kulturinstitusjoner 25 øre for hver krone de klarer å skaffe fra private givere. Raja har merket seg at mange institusjoner er blitt ivrige brukere av ordningen.

– De ser at de får igjen for arbeidet med å skaffe private midler og blir inspirert til ytterligere innsats», skriver han. Derfor ser han heller ikke noen grunn til å evaluere ordningen slik blant annet Paasche har tatt til orde for.

Annonse
Annonse
Annonse