Annonse
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterer nye økonomiske støttetiltak for kultursektoren. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Raja utvider støtteordningene til kultursektoren

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Stimuleringsordningen for kultursektoren utvides til 690 millioner kroner og også andre kulturstøtteordninger får mer penger av kulturminister Abid Raja (V).

Økning til stimuleringsordningen er på 190 millioner kroner fra de opprinnelige 500 som ordningen besto av.

Det har kommet 1.711 søknader til ordningen, og Raja sier de vil være ferdigbehandlet i løpet av uka. Mer enn 1.500 søknader er allerede ferdigbehandlet og 629 millioner bevilget.

– Det jobbes på spreng i Kulturrådet. Det gjøres opp mot hundre vedtak hver eneste dag, sa Raja, som mener søknadstallene viser at ordningen har truffet kulturlivet godt.

– Det vil ikke bare holde mange norske filmarbeidere i arbeid, men også kunne gi ringvirkninger rundt omkring i landet, sier Raja.

Ekstra støttetiltak til kultursektoren

Kulturminister Abid Raja (V) presenterte tirsdag morgen nye bevilgninger til støttetiltak til kultursektoren i forbindelse med koronapandemien.

  • Stimuleringsordningen for kultursektoren utvides fra 500 til 690 millioner kroner.

  • I tillegg kommer det 103 millioner kroner ekstra til andre ordninger.

  • 40 millioner kroner går til en ordning under Norsk filminstitutt (NFI) som skal hjelpe norsk filmproduksjon.

  • 40 millioner går til Norsk kulturfond.

  • 19 millioner går til innkjøp av norsk kunst og kunsthåndverk.

  • Av disse får fire museer to millioner kroner hver, elleve museer får en million kroner hver.

  • Koro, en ordning som utvikler samtidskunst i offentlige rom, får 4 millioner kroner ekstra.

Skal holde hjulene i gang

Raja kunngjorde også at det er satt av 60 millioner kroner ekstra til institusjoner som blant annet museer, slik at de kan opprettholde driften, og at Kulturfondet styrkes med 40 millioner kroner.

Støtten til institusjonene skal ikke gå til permitteringer, understreket Raja, men er ment for å holde hjulene i gang inntil videre. Om det er mulighet for å skape aktivitet, for eksempel digitalt, så gjør det, oppfordret han. Han viste til eksempler som at Det Norske Teatret denne uka vil gjennomføre en strømmet framføring av «Villanda», og at Operaen setter opp flere digitale forestillinger.

– Dette synes jeg er imponerende bra! sa Raja, og tilføyde at «ingen legger seg ned» selv om smittevernrestriksjoner forhindrer forestillinger fra å bli gjennomført nå.

Raja mener det også har vært viktig å gi ekstra støtte til Kulturfondet, som en bred innretning som løfter mange mindre kunst- og kulturuttrykk over hele landet.

– Dette er ikke tiden for å minke bevillingene til det frie kunstfeltet. Vi kan ikke la pandemien stoppe den fantastiske utviklingen vi har i bredde, mangfold og kvalitet, sier kulturministeren.

Innkjøpspott til kunst

Videre settes det av 23 millioner kroner til innkjøp av kunst og kunsthåndverk. Pengene skal fordeles på 15 ulike kunstmuseum som kan kjøpe inn samtidskunst, kunsthåndverk og design fra gallerier og visningssteder i Norge eller direkte fra kunstneren. I tillegg kommer en pott til Koro, som fordeler penger til prosjekter og lokale ordninger.

Filmbransjen får 40 millioner kroner til en ordningen som skal dekke koronarelaterte kostnader og slik sett «redde» produksjon av film og dramaserier som allerede har fått offentlige tilskrudde. Det skal sørge for aktivitet i bransjen og bidratt til at filmer raskere når markedene enten det er kino, festivaler eller strømmetjenester. Støtteordningen skal også bidra til å «flagge hjem» produksjoner som hadde planlagt opptak i utlandet.

Annonse
Annonse
Annonse