Annonse
Viken er Norges største fylke. Bildet er fra det første fylkestingmøtet for Viken fylkeskommune. Fra venstre: Harald Horne, Anette M. Solli (H) og Ole Kjendlie. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mangler millionbeløp for å vedlikeholde kulturminne i Viken

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Kulturminnet St. Olavs Voll i Sarpsborg har fått status som et kulturminne av nasjonal betydning, men står nå i fare for å rase sammen som følge av hussopp.

Til avisa sier administrerende direktør Hege Hauge Tofte ved Østfoldmuseene at museet er et kroneksempel på hvor alvorlig situasjonen kan bli når etterslepet av vedlikehold går for langt.

Museet mangler 23,6 millioner kroner for å gjøre de nødvendige rehabiliteringstiltakene. Flere museumsledere i nye Viken fylke avventer den nye museumsmeldingen og konsekvensene av at regionreformen trer i kraft på deres område, ifølge Aftenposten. Begge deler skjer ved årsskiftet.  

Spredt bekymring

Flere ledere ved de nye storfylkene har varslet om bekymring knyttet til kulturminnenes skjebne som følge av regionreformen.

LES MER | Frykter for kulturminnenes skjebne

Bekymringen er i hovedsak knyttet til at fylkene får mer ansvar for vedlikehold av kulturminner, men uten at det følger med mer midler til å utføre oppgavene.

Situasjonen i de forskjellige fylkene er varierende. Mens Oslo kommune har sagt at de vil ta regningen for vedlikehold av kulturminner, er utfordringene er mye større i Viken. Det nye fylket er nå Norges største med over 1,2 millioner mennesker fordelt på 51 kommuner.

LES MER | Oslo kommune tar regningen for kulturminnevernet

Vanskelig for Viken

I statsbudsjettet har Viken kun fått tildelt rundt seks prosent av det beregnede behovet til vedlikehold av kulturminnevern.

De manglende ressursene kan føre til en rekke problemer for storfylket: Redusert servicegrad overfor kommunene, omprioritering av ressurser som brukes til å formidle kulturarv og reduserte muligheter for å bruke kulturarven som ressurs for samfunnsutvikling. Det opplyste Vikens fylkesdirektør til Kulturplot tidligere i år.

Også Trøndelag fylkeskommune har varslet bekymring. I 2020 får fylkeskommunen 0,2 årsverk fra staten for å ivareta kulturminnevernet. Behovet er seks årsverk. Til Kulturplot uttalte Fylkesdirektør Kirsten Værdal seg tydelig om hva konsekvensene kan bli:

– Viktige kulturminner kan forringes eller gå tapt.

Annonse
Annonse
Annonse