Anette Trettebergstuen (Ap) kritiserer regjeringens krisepakke til kulturlivet.
Terje Pedersen / NTB
Kompensjonsordningen for kulturlivet endres

– Mange tiår med kompetanse er i ferd med å gå tapt

Bård Andersson
Publisert: 28. september 2020 kl 08.33
Oppdatert: 28. september 2020 kl 08.33

I oktober endres kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører, slik at det ikke lenger skal søkes krisehjelp basert på faktiske tap sammenlignet med regnskapstall fra tidligere år. Nå skal det i tillegg stilles krav til at kontraktene for arrangementene må være signert før 12. mars, skriver Klassekampen.

Arbeiderpartiets Anette Tretteberg er lite imponert, og i et innlegg i avisen sparer hun ikke på kruttet:

«Hadde Raja satt seg inn i den næringskjeden kulturlivet er, og som han har øverste ansvar for, hadde han visst at dette er en bransje som jobber med kort tidshorisont. De aller færreste av arrangørene og underleverandørene har ferdig signerte avtaler seks til ni måneder før et arrangement. Slik fungerer ikke kulturbransjen, og det burde ministeren vite», skriver hun.

Hun mener at kulturministerens foreslåtte endringer vil ekskludere de aller fleste fra å kunne søke på den krisehjelpen som er ment å treffe dem, og stiller spørsmålet om dette er gjort bevisst eller ubevisst av kulturministeren.

«Han sier at han ikke forstår kritikken, for han har jo pengene. Penger er viktig, men når ordningene samtidig innsnevres slik at flere vil ekskluderes fra krisehjelpen, da hjelper det lite», utdyper Trettebergstuen.

Hun beskriver situasjonen som dramatisk, og skriver at de neste månedene er kritiske, ettersom mange tiår med kompetanse er i ferd med å gå tapt.