Annonse
Fra Riksteaterets programpresentasjon for høsten 2020 og 2021. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lei urimelige smittetiltak

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Gjennom det siste halvåret har musikk- og scenekunstinstitusjonene bevist at de som profesjonelle arrangører, kan håndtere publikums sikkerhet. Men selv et tålmodig kulturliv begynner nå å trøtne.

Det er urimelig at uansett hvor og hvordan et smitteutbrudd skjer, så blir et av tiltakene automatisk å stenge ned offentlige arrangementer, skriver Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening i et innlegg i Aftenposten.

Han reagerer på at byrådet i Bergen forbød offentlige arrangementer på over 50 mennesker, uavhengig av salens størrelse.

-Ingen er påvist koronasmittet på kulturarrangementer i Bergen. Byrådet selv knytter det store smitteutbruddet til klyngeutbrudd blant studenter. Like fullt er svaret at Musikkselskapet Harmonien ikke får lov til å ta imot mer enn 50 publikummere i byens storstue Grieghallen. Salen teller over 1600 seter og har strenge, selvpålagte hygiene- og smittevernrutiner, slik det øvrige kulturlivet også har, skriver han.

Han peker på at kulturlivet aksepterte både drastiske og generelle tiltak i pandemiens innledende fase, men håpet på mer nyansert og tilpasset politikk etter hvert. Han minner om at teatrene og orkestrene setter helse og smittevern først og risikovurderer all aktivitet i virksomheten.

-La oss håndtere et mer variert antall publikummere, med tiltak som er reelt tilpasset de ulike arenaene. Gi oss muligheten til reelle lokale og regionale vurderinger. Kan Bergen kommune senke publikumsgrensen fra det nasjonale taket på 200 til 50, må også lokale myndigheter kunne tillate høyere publikumstall – dersom forholdene ligger til rette, skriver han.

 

Annonse
Annonse
Annonse