Annonse
Øveriet (bildet) med avdelinger i Oslo og Sandvika er blant lokalene som har fått støtte fra Kulturrom. Foto: Ricardofoto

Kulturrom punger ut 7 millioner i korona-støtte

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Flere som drifter øvingsanlegg opplever nedsatt betalingsevne hos sine leietakere. Kulturrom vil hjelpe til med å kompensere for tapte inntekter.

I tre uker har det vært arrangementsforbud som følge av regjeringens tiltak for å hindre smittespredning av Covid-19. Brorparten av inntektsgrunnlaget for kulturarenaer, utøvere og teknikere er borte.

Dette er tiltakene Kulturrom lanserer:

  • Bidra til å dekke tapte leieinntekter for driftere av private øvingsanlegg

  • Tilskuddsmottakere som fikk godkjent tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr før 1. mars 2020 vil motta tilskuddet selv om planlagte arrangementer har blitt avlyst som en følge av Covid-19.

  • Utsetter rapporteringsfrister for alle tilskuddsmottakere i første tildelingsrunde for 2019 med seks måneder og tilskuddsmottakere med månedlig frist

Kulturrom, tidligere Musikkutstyrsordningen, avsetter nå 7 millioner kroner for å bidra til at arrangementer kan komme kjapt i gang igjen så snart krisen er over.

Kjetil Wevling er fungerende daglig leder i Kulturrom. Foto: Kulturrom

– Arrangementsforbudet har negative økonomiske ringvirkninger for hele næringskjeden. Ikke alle deler er omfattet av myndighetenes kompensasjonspakker. Derfor er det svært viktig for oss i Kulturrom å tilpasse oss situasjonen – og gjøre det vi kan for å bidra til at kulturarenaene kommer seg gjennom krisen på en god måte, sier fungerende daglig leder Kjetil Wevling i Kulturrom i en pressemelding.

Ikke råd til å betale leie for lokaler

Flere av de som driver øvingsanleggene opplever nedsatt betalingsevne hos leietakerne. Mange ber om redusert husleie eller sier opp lokalene, opplyser Kulturrom. Det er kritisk for eierne av øvingslokalene og årsaken til at Kulturrom nå lanserer den midlertidige kompensasjonsordningen.

LES MER | 13 nye millioner til utstyr og lokaler

Ordningen vil omfatte driftere av private og ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater – uavhengig om de har mottatt tilskudd fra Kulturrom tidligere.

Krever ikke tilbake støtte

Mottakere som har søkt om midler til innleie av teknisk spesialutstyr før 1. mars vil heller ikke bli bedt om å tilbakebetale godkjent støtte.

«Disse arrangementene vil bli regnet som gjennomførteog kvalifiserer dermed til utbetaling av tilskudd. Tilskuddsmottakere som ønsker det, får mulighet til å omdisponere tilskuddet de har fått innvilget til andre arrangement etter at arrangementsforbudet er opphevet,» står det i pressemeldingen.

Det var i januar i år at Musikkutstyrsordningen fikk det nye navnet Kulturrom – den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler til musikk, dans og teater. De siste ti årene har Kulturrom bidratt med 45 millioner kroner til bygging og utstyring av øvingsrom over hele landet.

Annonse
Annonse
Annonse