Annonse
Line Anni Solbakken i KS har tro på at kulturen vil overleve koronakrisa. Foto: Arne Kongsnes

– Kulturlivet vil overleve

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Kommunesektorens organisasjon (KS) jobber nå på spreng for å få oversikt over hvordan kommunene rammes av koronakrisen. Denne uken ble det klart at fylkene slutter seg til den nasjonale dugnaden for kulturlivet, opplyser KS.

– Kommunesektoren jobber godt med å løse de utfordringene vi nå står ovenfor. Vi bistår de kommunale lederne i dette arbeidet, sier spesialrådgiver for kultur Line Anni Solbakken i KS til Kulturplot.

Fylker viser solidaritet

I likhet med flere aktører som gir støtte til kulturformål, ble det denne uken klart at heller ikke fylkene vil kreve tilbake midler som er tildelt arrangementer og prosjekter som nå er avlyst som følge av koronakrisen.

– Kultursektoren har en sårbar økonomi, og mange av de involverte er selvstendig næringsdrivende som nå vil stå uten inntekt. Vi synes det er viktig å vise solidaritet med kultursektoren i en veldig krevende situasjon, og vi vil derfor ikke kreve tilbake allerede tildelte tilskudd til kulturarrangementer og prosjekter som blir avlyst som følge av koronasituasjonen, sier kultur- og næringssjef Rune Thele i Rogaland fylkeskommune i en pressemelding formidlet av KS.

Det er viktig å vise solidaritet med kultursektoren i en veldig krevende situasjon.

Også Viken fylkeskommune vil vise solidaritet og krever ikke tilbake tildelte midler. Fylket har avlyst alle arrangementer i egen regi frem til påske.

– Det er en beklagelig situasjon, men høyst nødvendige tiltak. Kulturfeltet rammes hardt, og det er viktig at vi nå viser solidaritet. Aktører innenfor alle felt av kultur har også regninger og utgifter, og for mange av disse er korona-viruset og konsekvensene av dem, nådeløse, sier fylkesråd for kultur og mangfold Camilla Sørensen Eidsvoll i Viken fylkeskommune i en pressemelding.

Kulturtanken: Ta kontakt med oppdragsgiver

Den kulturelle skolesekken (DKS) utbetaler også honorarer som normalt for alle avlyste oppdrag. Til NRK opplyser DKS å ha avlyst over 4000 forestillinger og besøk i løpet av 14 dager. Kulturtanken, som forvalter DKS, ber DKS-utøvere rammet av koronakrisen ta kontakt med fylket eller kommunen som er oppdragsgiver for å avklare situasjonen.

Men mye arbeid gjenstår, forteller Solbakken i KS:

– Mange kulturaktører har plutselig mistet inntekt, og fylkene bidrar nå til å lette situasjonen gjennom eksempelvis å betale ut honorar for inngåtte DKS-avtaler selv om arrangementene er avlyst. Vi vil sammen med kommunene og fylkene kartlegge konsekvensene, og vurdere hvilke tiltak som må prioriteres fremover.

Hun legger til at det foreløpig er vanskelig å si noe konkret om konsekvensene.

Staten må på banen

En ting er hun likevel klar på: Fylkene kan ikke ta alt ansvaret selv. I går kom regjeringens krisepakke til kultur, idrett og frivillighet på 900 millioner kroner. Kun 300 av dem går til kulturen. Reaksjonene fra kulturlivet har vært nokså samlet: Det er langt fra nok.

– Det er viktig at staten tar sin del av ansvaret og kostnadene når inntektene svikter for mange av kulturinstitusjonene. Fylkeskommunene skal ta et større ansvar for kulturfeltet fremover, men ansvaret må overføres med gode rammer og ikke med en stor ekstraregning, understreker Solbakken.

Siste beregning fra hovedorganisasjonen Virke viser til at kulturfeltet står overfor et tap på 930 millioner kroner de seks neste ukene.

Vi må alle være beredt på å jobbe på nye måter, og være innovative og løsningsorienterte.

LES OGSÅ: Kulturlivet trenger en tredobling

Krisetilstandens varighet vil ha mye å si for de kulturelle institusjonene, mener hun. Kulturplot har denne uken skrevet om at flere kulturaktører står i fare for å miste inntekter fra det som er årets absolutt mest lønnsomme sesong: Sommerhalvåret. Det gjelder også for de statlige og fylkeseide institusjonene, påpeker Solbakken. Store andeler av billettinntektene til museum og teatre i landet drar fordel av turistsesongen.

– Vi må derfor jobbe både langsiktig og kartlegge konsekvenser. Institusjonenes utgifter løper, selv om de ikke har billettinntekter. Det viktige er at disse diskusjonene må skje i fellesskap mellom forvaltningsnivåene, sier hun.

Kulturlivet vil overleve

Hva vil du si til kulturaktørene der ute som er berørt av krisen?

– Koronakrisen vil ha store konsekvenser for svært mange kulturaktører som nå har mistet betydelige inntekter, men kulturlivet vil overleve. Fylkene vil bidra til fortsatt utvikling av kulturfeltet når situasjonen normaliserer seg, sier Solbakken og legger til:

– Men vi må alle være beredt på å jobbe på nye måter, og være innovative og løsningsorienterte. Kulturfeltet sitter på store mengder innovasjonskompetanse, så med gode rammevilkår fra statlig hold tror jeg vi sammen skal finne gode løsninger på sikt.

Annonse
Annonse
Annonse