Annonse
Direktør for kommunikasjon og samfunnpolitikk i Spekter, Gunnar Larsen. Foto: Thomas T. Kleiven / Spekter
Spekter

– Kulturlivet må ha forutsigbarhet

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

– Kulturlivet må ha forutsigbarhet fremover. De aller fleste kulturaktører opererer med lang planleggingshorisont. Det er derfor viktig at vi tenker langsiktig om den nye ordningen. Man bør kunne gjøre regning med den nye ordningen også i 2021 om smittesituasjonen skulle vedvare, sa Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk på dagens møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet.

Det skriver Spekter på sin nettside.

Mandag var Spekter sammen med andre organisasjoner som representerer kultursektoren invitert til et møte med politisk ledelse og embetsverk i Kulturdepartementet for å gi innspill til hvordan den nye stimuleringsordningen kan treffe sektoren best mulig. 

På mange måter går samfunnet nå fra en første unntakstilstand til en ny normal, der smittefare vil måtte håndteres i lang tid fremover. Derfor er Spekter positive til at kulturministeren vil innføre en ordning som har til hensikt å stimulere til videre aktivitet. I møtet fremhevet Larsen noen momenter som er viktige å hensynta for Spekters medlemmer ved utformingen av ordningen. 

– Selv om begrepet arrangement og arrangør synes å være nøkkelord både i den nåværende og i den nye ordningen, er det viktig for oss at den nye stimuleringsordningen også omfatter aktører med en jevn drift, slik som f.eks. museene, sa Larsen.

Museer hardt rammet

Han viste til at enkelte museer har vært særlig hardt rammet av nedgangen i utenlandske turister i sommer, blant annet Spekters medlemmer, Norsk Folkemuseum og Nobels Fredssenter. Norsk Folkemuseum hadde i juni og juli henholdsvis 10 og 35 prosent av normale billettinntekter, mens Nobels Fredssenter forventer en svikt på 18 av 25 budsjetterte millioner kroner i egeninntekter for 2020. 

 – Nedgangen i utenlandske besøkende dette året rammer mange av museene svært hardt, og dette må tas på alvor, understreket Larsen.

Han pekte videre på at dersom den nye ordningen skal gjelde for de samme som omfattes av dagens kompensasjonsordning, vil det være veldig mange kulturinstitusjoner som opplever betydelige inntektstap som ikke innlemmes. De ekstraordinære tilskuddene for institusjoner med over 60 prosent offentlig finansiering var kjærkomne, og disse også vil trenge oppmerksomhet fra myndighetene i tiden fremover for å unngå de mest prekære langtidskonsekvensene.

Spekter melder ellers om tilfredshet med at kulturlivets underleverandører skal tas med i den nye ordningen, slik at flere kriserammede ledd i næringskjeden kan tilgodeses, og vektla at vi ser frem til å bidra med innspill til et mer konkret utkast til ordning. 

Tilpasning av smitteverntiltak

Larsen påpekte også at en tilpasning av smitteverntiltakene vil kunne innebære både økte inntekter og økt aktivitet.

– Vi mener fremdeles at en tilpasning av smitteverntiltakene ved å måle meteren fra midten av setet, og å gjøre konkrete antallsvurderinger ut fra størrelse på sal og publikumsarealer vil være viktig for å opprettholde legitimiteten til tiltakene i tillegg til å bidra til økte inntekter og aktivitet i kultursektoren. Vi imøteser videre dialog med departementet også om dette, avsluttet Larsen

Annonse
Annonse
Annonse