Annonse
Artisten Cezinando under en konsert arrangert av Den kulturelle skolesekken i 2017. Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

KS sier nei til ny lønnsavtale for DKS-utøvere

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Utøvere som turnerer med Den kulturelle skolesekken (DKS) har siden 2016 fått utbetalt frilanshonorarer. Effekten er at utøverne har mistet en rekke rettigheter som sykepenger, pensjonspoeng og dagpenger.

I oktober i fjor startet musiker Hans Martin Austestad en underskriftskampanje for å kreve lønnsforhandlinger for utøvere i DKS. Oppropet ble signert av nærmere 1.500, og interesseorganisasjonen Creo sendte et brev med krav til Kommunesektorens organisasjon (KS).

Nå sier KS nei, melder nettstedet musikkultur.no.

– Bryter med kravet om en trygg arbeidshverdag

Et enstemmig styre vedtok søndag at det ikke skal opprettholdes en særavtale for lønnsmottakere i DKS. KS mener deres egen tariffavtale skal ligge til grunn når kunstnere ansettes i DKS.

Til nettstedet sier forbundsleder Hans Ole Rian at vedtaket er skuffende. Han retter spesiell kritikk mot Arbeiderpartiets styrerepresentanter som ikke skal ha tatt til orde for en avtale.

– Dette bryter med deres egen politikk om at alle har krav på en trygg arbeidshverdag, sier Rian til musikkultur.no.

LES MER | På turné med Den kulturelle skolesekken: Ikke rett på sykepenger eller pensjon

De politiske partiene som er representert i KS sitt styre, gjenspeiler den politiske posisjonen i fylkene.

Lønnsmottakere ble frilansere

Mens det i dag finnes en avtale for oppdragstakere gjennom DKS, er utøvere i praksis tvunget til å frilanse som selvstendig næringsdrivende. Creos argument har vært at utøvere skal kunne velge å gjøre jobben som arbeidstakere gjennom en midlertidig ansettelse, fremfor gjennom et frilansoppdrag.

Det var slik det fungerte da Rikskonsertene eksisterte. Rikskonsertene ble nedlagt i 2016 og erstattet av Kulturtanken som i dag forvalter hele DKS-ordningen. Det var da lønnsordningen for utøvere ble endret, og Kulturtanken har i dag ikke formelt arbeidsgiver- eller forhandlingsansvar. Dette ansvaret ligger istedenfor hos fylkeskommunen.

KS åpner for kompensasjon

Til tross for et enstemmig nei til en ny lønnsavtale, åpner KS for en kompensasjon. Ifølge Creo-leder Hans Ole Rian er Creo og KS i dialog om å legge til «noe ekstra» på dags- og timehonoraret fra og med høsten 2020. Det innebærer å gjøre det lettere for kunstnere å tegne individuell sykepengerforsikring i NAV og spare penger til pensjon, opplyser Rian til musikkultur.no.

Creo jobber også sammen med Landsorganisasjonen (LO) for at regjeringen skal utrede arbeidstakerbegrepet og på sikt gjøre det enklere for selvstendig næringsdrivende i arbeidslivet å tegne verdige lønns- og arbeidsavtaler.

Rian mener at det i dag er for mange gråsoner, og at problemstillingen også gjelder eksempelvis musikere som tar oppdrag i private teatre og lærere i private kulturskoler.

Kulturtanken

Kulturtanken forvalter Den kulturelle skolesekken (DKS) og er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.

DKS er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge, og forvalter tippemidlene som deles ut til landets fylker og kommuner for å gjennomføre DKS på lokalt nivå.

Etaten Kulturtanken erstattet Rikskonsertene i 2016, og fikk med det et utvidet mandat. Oppgavene er knyttet direkte til fagområdet som skal videreutvikle DKS, og Kulturtankens arbeid gjennomføres i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

Kilde: Kulturtanken

Annonse
Annonse

Kulturtanken

Kulturtanken forvalter Den kulturelle skolesekken (DKS) og er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen.

DKS er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge, og forvalter tippemidlene som deles ut til landets fylker og kommuner for å gjennomføre DKS på lokalt nivå.

Etaten Kulturtanken erstattet Rikskonsertene i 2016, og fikk med det et utvidet mandat. Oppgavene er knyttet direkte til fagområdet som skal videreutvikle DKS, og Kulturtankens arbeid gjennomføres i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet.

Kilde: Kulturtanken

Annonse