Annonse
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) etter Stortingets muntlige spørretime onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

KS kritiserer Raja for sentralisering av makt på kulturfeltet

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

KS er bekymret for den økende sentraliseringen av makt på kulturfeltet og mener at mer makt og midler må forvaltes av lokale folkevalgte og ansatte i fylker og kommuner.

Da KS-leder Bjørn Arild Gram møtte kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i regjeringens kontaktutvalg onsdag, ga han uttrykk for bekymring over endrede maktforhold på kulturområdet.

KS mener Abid Raja (V) den senere tid har tatt en del beslutninger og fremmet forslag som ytterligere sentraliserer makt på kulturfeltet.

Gram sier til Kommunal Rapport at «kulturfeltets skjebne legges i hendene på sentrale statlige etater». Han trekker frem at den planlagte overføringen av oppgaver til fylkene er blitt skrinlagt, krisetiltak i milliardklassen under koronapandemien skal forvaltes av statlige etater i Oslo i stedet for folkevalgte i hele landet og staten vil fortsatt detaljstyre fylkenes bevilgninger til kulturinstitusjoner.

– Vi mener at det er en del ting som går i feil retning. Kulturlivet må bygges nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Derfor må mer makt og midler forvaltes av lokale folkevalgte og ansatte i fylkene og kommunene fordi det er de som kjenner det lokale kulturlivets utfordringer og muligheter best, sier Gram.

Gram mener kommunesektoren kan og vil ta en større rolle på kulturfeltet. Han foreslår at fylkene får forvalte en andel av krisemidlene til kultursektoren under pandemien. Han vil også at fylker og kommuner bør også få mulighet til å forvalte mer av pengene som ligger i kulturrådets portefølje, samt midler til regional utvikling fra Kommunaldepartementets budsjett.

Gram mener at særlig samarbeidet om felles tilskuddsforvaltning oppleves som utfordrende. Det gjør det vanskelig å realisere ambisjonene om at nasjonal kulturpolitikk skal være summen av nasjonal, regional og lokal politikk.

Her trekker han fram de faste fordelingsnøklene for finansiering av institusjoner innen musikk- og scenekunst. Stortinget har i kulturmeldingen vedtatt av de skulle avvikles. Det har allerede skjedd på museumsområdet, men nå har kulturminister Abid Raja altså snudd, poengterer Gram.

Annonse
Annonse
Annonse