Annonse
KODE - kunstmuseer og komponisthjem i Bergen står overfor et tap på 24 millioner kroner som følge av koronakrisen. Å innføre regionreformen til man ser et helhetlig bilde på hvordan krisen påvirker kulturlivet, vil være uansvarlig mener direktør Petter Snare. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Museumsdirektør

– Krisen er en god anledning til å skrinlegge hele regionreformen

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Flere representanter og ledere fra kulturfeltet stiller nå spørsmål ved om det er forsvarlig å innføre store strukturelle endringer som regionreformen, så lenge det er usikkert hvordan landets kulturliv vil påvirkes av koronakrisen.

Museumssektoren er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Regjeringens krisepakke dekker tapet av inntekter for forhåndsbestilte billetter. Det kommer teatrene og konsertarenaene til gode, men ikke museene som selger billettene sine i døra – og sannsynligvis mister inntekter for hele turistsesongen.

LES OGSÅ | Kulturen blir taper - utsett regionreformen

LES OGSÅ | Refser passiv Raja

Direktør Petter Snare ved KODE – kunstmuseer og komponisthjem i Bergen mener at å flytte oppgaver til fylkeskommunene på nåværende tidspunkt vil være fullstendig uansvarlig.

– Dette er ikke tiden for å flytte oppgaver til en fylkeskommune som ikke på noen måte er forberedt til å overta hverken administrativt eller økonomisk ansvar for kulturinstitusjoner, sier Snare til Kulturplot.

– Denne situasjonen hvor kulturlivet er satt på hold, er ikke tid for at staten skal skyve fra seg ansvaret for norsk kultur. Nå trenger vi en nasjonal satsing, fortsetter han.

LES OGSÅ | Store tap for stengte museer

– Ingen er rustet for et slikt tap

KODE står nå overfor et tap på 24 millioner kroner som følge av koronakrisen. 38 ansatte er permittert. Kombinasjonen koronakrise og regionreform kan være fatal landets for kulturliv, mener Snare.

– Det er ingen norske kunstinstitusjoner som er rustet for et slikt tap, sier han og legger til:

– Dette er jo en god anledning til å skrinlegge hele regionsreformen. Den har aldri vært en god plan.

Også forbundsleder Benedicte Marie Bjerke i Kulturforbundet i Delta er bekymret for hvordan museenes fremtid vil se ut. 17 av KODEs 38 permitterte ansatte er medlemmer i Kulturforbundet.

Benedicte Marie Bjerke leder Kulturforbundet i Delta som organiserer flere ansatte i landets kulturinstitusjoner. Foto: Kulturforbundet i Delta

– Jeg tror de fleste som jobber i kultursektoren tenker at vi må berge bransjen først, og at en så stor strukturell endring som regionreformen bør settes på vent, sier hun.

Stor usikkerhet

Stor usikkerhet er knyttet til hvordan museenes finansieringsmodell vil se ut etter at regionreformen er iverksatt. Etter planen skal regjeringen legge frem Museumsmeldingen ved overgangen til 2021. Høringsfristen gikk ut rett før koronakrisen brøt ut: 1. mars i år.

– Utfra de høringssvarene som kom inn, var jevnt over alle aktørene bekymret over hvordan regionreformen vil påvirke organiseringen av kulturen. Uavhengig av koronasituasjonen, er det fremdeles helt uklart hvilken finansieringsmodell man skal ha og hvordan midlene og oppgavene fordeles, sier Bjerke.

Regjeringen argumenterer for at regionreformen er en demokratisering av kulturen og styrker fylkenes selvstyrerett. Men Bjerke stiller spørsmål ved om man får sikret demokrati, mangfold og bredde med dagens utgangspunkt.

– Man kan jo ikke engang møtes fysisk for å debattere, poengterer hun.

Jeg tror mange sitter i en organisatorisk situasjon der de ikke greier å håndtere både koronakrise og regionreform

Rammer skjevt

Dessuten rammer koronakrisen kulturinstitusjonene skjevt. Da vil de minste stå svakest i debatten om hvordan regionreformen iverksettes, mener Bjerke.

– Institusjonene stiller ulikt. Enkelte sliter uavhengig av korona, andre har en sterkere økonomi. Jeg tror mange sitter i en organisatorisk situasjon der de ikke greier å håndtere både koronakrise og regionreform, sier hun.

Bjerke understreker at for Kulturforbundet i Delta er det viktigst at fylkene mottar nødvendige øremerkede midler til kulturformål når ansvaret overføres, og at ansvaret for oppgavene er reelt.

Krevende tider for museene

Generalsekretær Liv Ramskjær i Museumsforbundet mener også at regionreformen bør utsettes til man har et helhetlig bilde på hvordan koronakrisen rammer kulturlivet.

Generalsekretær Liv Ramskjær i Norges museumsforbund. Foto: Norges museumsforbund

– Det er krevende tider for museene, og mange vil tape mye økonomisk selv om de etter hvert får lov til å åpne med et begrenset antall besøkende. For noen museer er situasjonen kritisk, og kan føre til konkurs om det ikke kommer hjelp, sier Ramskjær, som sier hun er enig i at man bør utsette å iverksette regionreformen til man vet hvordan kulturlivet vil påvirkes.

Må først overleve

Når fokuset blir konsentrert på hvordan man overlever på kort sikt, er det naturlig at mindre oppmerksomhet rettes mot de langsiktige virkningene av regionreformen, påpeker hun.

– Mange institusjoner er nå mest av alt opptatt av hvordan de kan komme seg gjennom krisen og være i stand til å åpne for publikum i år eller neste år, sier Ramskjær.

Både Bjerke i Kulturforbundet og Ramskjær etterlyser at kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) setter inn flere tiltak for museene.

– Det er krevende tider for en statsråd, men det kan jo være et godt grep å møte og lytte til de som kjenner feltet, sier Ramskjær.

Annonse
Annonse
Annonse