Annonse
Mari Boine holder konsert på Rockefeller i Oslo før pandemien brøt ut. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Antall publikummere på kulturarrangementer

– Kommunene må få bestemme

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

KS-styreleder Bjørn Arild Gram ønsker mer liberale regler for kommuner som ikke har smitte eller har liten smitte, når kulturaktiviteter skal arrangeres. Han mener kommunene selv både har kompetansen og kunnskapen til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, innenfor smittevernreglene. 

– Med litt mer skreddersøm, og flere fasiliteter, er jeg overbevist om at det går an å åpne for flere publikummere – og likevel ta hensyn til smittevernreglene. Kommunene har allerede i dag stor påvirkningkraft på hvordan dette utøves rundt i kommunene, sa han nylig.

KS-styreleder Bjørn Arild Gram har ikke gitt opp en liberalisering av koronarestriksjonene i kommunene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Men regjeringen har tviholdt på de nasjonale reglene som er utarbeidet. Foreløpig har det ikke kommet signaler om at regjeringen vil snu, men Bjørn Arild Gram sa nylig til KulturPlot at han er optimist, med tanke på at regjeringen skal vurdere problemstillingen igjen i begynnelsen av september.

– Bør få større myndighet

Stortingsrepresentant og kulturpolitisk talskvinne for Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, støtter Gram og KS i at kommunene burde få større myndighet til å ta egne beslutninger om antall publikummere på kulturarrangementer. Rundt 80 kommuner er i dag smittefrie, og mange kommuner har lite smitte.

 Med tanke på den kritiske situasjonen kulturlivet er oppe i nå, som følge av de strenge nasjonale smitteverntiltakene, burde det være mulig for kommunene å ta beslutninger om antall publikummere på kulturarrangementer selv. Kommunene har muligheten til å innføre strengere lokale tiltak, og har gjennom krisa vist at de da også er godt rusta til å ta avgjørelser om å lette på tiltak. Ikke minst nå som smitten igjen er på vei ned, sier hun til KulturPlot.

Liberalisering

Sem-Jacobsen mener også at kommunene bør få adgang til mer liberale koronarestriksjoner på generelt grunnlag. De kjenner sin egen befolkning best, og en liberalisering kan få positive konsekvenser for kommunene.

Det virker overdrevent og unødvendig hemmende i kommuner med liten eller ingen smitte å opptre som om smitten er stor

– Det kan være klokt nå å gi en slik tilgang til lokal liberalisering, da det kan ha stor positiv betydning for lokalt kultur-og næringsliv. I alle fall nå som smitten er på vei ned igjen, og kommunene har vist at de håndterer ansvaret for smittevern i egen kommune godt. De er også de som er nærmest på både sin befolkning og på sitt lokale kultur- og næringsliv og kan gjøre gode avveininger om liberalisering versus strengere smitteverntiltak, utdyper hun.

Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) mener at kommunene må få bestemme mer selv, i forhold til antall publikummere på kulturarrangementer. Foto: Stortinget

– Vil en konkret og lokal vurdering av antall deltakere, sett opp mot andre smitteverntiltak, være godt i samsvar med smittevernlovens krav om en faglig vurdering av hva som er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført?

– Jeg har tillit til at de kommunale overlegene som har ansvaret og som uansett alltid skal handle i tråd med smittevernlovens krav, nå er godt rusta til å ta avgjørelser om nivået på lokale smittevernstiltak, sier Sem-Jacobsen.

– Tiltakene må være riktige og rettferdige

Hun påpeker at Senterpartiet støttet opp om de kraftige nasjonale smitteverntiltakene da covid-19 kom, og mener at det å begrense smitte må prioriteres sterkt.

– Men etter hvert som månedene har gått, har det også blitt tydelig at det virker overdrevent og unødvendig hemmende i kommuner med liten eller ingen smitte å opptre som om smitten er stor. Særlig siden konsekvensene av veldig strenge smitteverntiltak rammer både bransjer og enkeltmennesker økonomisk, og også stanset aktivitet og sosialisering. Senterpartiet mener at tiltakene må oppleves som riktige og rettferdige, eller så forsvinner tilliten til myndighetenes råd og regler, avslutter hun.  

Annonse
Annonse
Annonse