Annonse
Den tårevåte, påtroppende kulturministeren Abid Raja (V) omfavnes av påtroppende kunnskapsminister Trine Skei Grande (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Her er kulturlivets krav til den nye kulturministeren

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Mange spekulasjoner rundt hvem som skulle bli de nye statsrådene tikket ut i diverse medier torsdag kveld. I dag kom bekreftelsen da statsminister Erna Solberg presenterte de nye statsrådene på slottsplassen klokken halv tolv i dag.

Venstre-profilen Abid Raja tok til tårene under innvielsen som ny kulturminister. Inntil i dag har han vært partiets finanspolitiske talsmann.

Med Grandes overgang til Kunnskapsdepartementet, skal Raja fylle store sko. Hun ble blant annet den første kulturministeren på 15 år til å lansere ny kulturmelding. Flere aktører fra kulturlivet har gitt uttrykk for at hun har sørget for et kraftig løft av kulturen i løpet av sin tid som feltets minister.

– Jeg forventer at den nye kulturministeren lytter til kunstnerne og deres organisasjoner, og at han ser sammenhengene i det store kulturlivet, sier forbundsleder Hans Ole Rian i Creo – forbundet for kunst og kultur.

Kulturministeren må også sette seg grundig inn i situasjonen til Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken, mener Rian. Kulturtankens sjef er på vei over i annen jobb og Kulturtanken har også bedt om et nytt og utvidet mandat for virksomheten.

Jeg forventer at den nye kulturministeren lytter til kunstnerne og ser sammenhengene i det store kulturlivet.

Kulturens rolle i skolen

Rian trekker også frem at Raja bør vektlegge å ivareta kulturlivets behov i endringene etter regionreformen og kulturens rolle i grunnskolen.

Tidligere denne måneden kom Høyre med den nå avtroppende kunnskapsministeren Jan Tore Sanner med et forslag om å innføre eksamen i estetiske fag. Mye tyder på at å styrke kulturens rolle i skolen er noe som vil bli fulgt opp når Venstre-leder Trine Skei Grande blir ny kunnskapsminister.

Forbundsleder Hans Ole Rian i Creo håper den nye kulturministeren viderefører løftet av kulturen i skolen. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix)

– Jeg har store forventninger til Grande som kunnskapsminister, spesielt siden hun kommer fra kulturministerposten. Det er mange saker i Kunnskapsdepartementet som er viktig for kulturlivet, spesielt på langt sikt, sier Rian og peker på blant annet regjeringens strategi for å styrke praktiske og estetiske fag i skolen.

Et annet punkt som har vært viktig for Creo er å sørge for at alle selvstendig næringsdrivende, inkludert kunstnere, skal få 100 prosent sykepengedekning.

– Det viktigste er dog at han setter seg grundig inn i de felt han nå har ansvar for, noe jeg føler meg trygg på at han vil gjøre, sier Rian.

Ministeren bør bli en sterk forsvarer av kunstinstitusjonenes rolle og ansvar som viktige deler av ytringsfrihetens infrastruktur.

Direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) stemmer i:

– Vi forventer energi og lyttende nysgjerrighet. En rask etablering av en sterk stemme på vegne av kulturpolitikken i møte med andre politikkområder. En minister som bør bli en sterk forsvarer av kunstinstitusjonenes rolle og ansvar som viktige deler av ytringsfrihetens infrastruktur.

Grønne arbeidsplasser

Også leder Rhiannon Edwards i Virke kultur og opplevelser ønsker bedre vilkår for kulturnæringen.

– Kultursektoren er en viktig sysselsetter i hele landet. Virke ønsker et løft i arbeidet med å gi kulturnæringen gode rammebetingelser for utvikling, sier hun.

Onsdag denne uken representerte hun Virke blant flere initiativtakere for et grønt veikart for kultursektoren. Trine Skei Grande, fremdeles i rollen som kulturminister, lovet å støtte arbeidet gjennom politiske virkemidler.

Rhiannon Edwards leder kulturseksjonen i Virke og håper Raja vil følge opp Grandes løfter om å styrke arbeidet om grønt veikart for sektoren. (Foto: Virke)

Hvordan man kan skape nye, grønne arbeidsplasser er en av hovedoppgavene som skal kartlegges. Edwards håper Raja tar ansvar for å følge opp arbeidet med å øke bærekraften i kultursektoren og følger opp løftet til Grande om en revidering av kulturloven.

Ønsker at Raja løfter musikklivet

Også på musikkfronten er det høye forventninger om kulturpolitiske løft.

– Musikkfeltet har ikke vært prioritert de siste årene, til tross for at utfordringene står i kø. Vi vet at mange festivaler og konsertarrangører sliter med svært små marginer, og at gjennomsnittskonserten i Norge går i minus, sier daglig leder Tone Østerdal i Norske konsertarrangører.

 – Samtidig som konsertmarkedet vokser tjener artister og opphavere mindre enn før. Dette er helt tydelige tegn på at markedskreftene alene ikke greier oppgaven med å opprettholde et rikt og mangfoldig musikkliv. Derfor trenger vi nå et løft for musikkfeltet, konstaterer Østerdal.

Hun mener også at behovet for en egen musikkstrategi må undersøke nærmere.

Med kulturmeldingen satt Trine Skei Grande ord på kulturens betydning for et godt samfunn og pekte ut en retning for kulturpolitikken videre.

Strømming av scenekunst

Forbundsleder Knut Alfsen i Norsk skuespillerforbund er også klar i sin tale:

– Jeg forventer at den nye kulturministeren skal anerkjenne statens ansvar for å legge forholdene til rette for produksjon og fremføring av scenekunst og film, sier Alfsen som sier han venter spent på regjeringens varslede strategi for scenekunst og den nye kunstnermeldingen.

I årets statsbudsjettet har regjeringen signalisert at scenekunststrategien skal utrede en ordning som forplikter internasjonale strømmeaktører til å investere i norsk innhold.

– Det er viktig å prioritere dette arbeidet. Åndsverkslovens sikrer rettighetshavere rett til rimelig vederlag. Dette kan i praksis bare skje gjennom kollektiv forvaltning av rettigheter etter mitt syn, sier Alfsen.

Han trekker også frem at både regionreformen og ABE-reformen har skapt usikkerhet for scenekunsten og kulturlivet i bredere forstand. I likhet med Edwards fra Virke mener Alfsen at det derfor er viktig at staten sikrer stabile rammebetingelser for kulturnæringen.

Daglig leder Tone Østerdal i Norske konsertarrangører håper Raja gir musikklivet et løft. (Foto: Norske konsertarrangører)

Takker Grande

Samtlige kulturledere vil likevel savne Grande.

– Jeg tror mange vil savne Trine Skei Grande fordi hun har vist et oppriktig engasjement for kunst- og kulturfeltet, sier Østerdal i Norske konsertarrangører.

Edwards i Virke er enig:

– Med kulturmeldingen satt Trine Skei Grande ord på kulturens betydning for et godt samfunn og pekte ut en retning for kulturpolitikken videre. Hun har villet mye og satt flere prosesser i gang.

«Kulturmeldingen vil slå en himmel over alt det vi jobber med» sa daværende kulturminister Grande i forbindelse med lanseringen i november 2018.

– Jeg tror nok vi vil savne Grandes engasjement og større visjoner, og at hun var mye ute i de feltene hun hadde ansvar for, sier Creo-leder Rian.

Annonse
Annonse
Annonse