Annonse
Teaterstykket «En…som» (bildet) ble satt opp på Teater Innland for første gang i fjor og skulle blitt vist på Heddadagene 12. og 13. juni i år. Teaterfestivalen er nå avlyst. Foto: Lise Skjæraasen / Teater Innlandet

Gisler i regjeringens reform-iver

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Den 1. januar 2021 skal en rekke kulturoppgaver etter planen flyttes fra staten og til fylkene som det siste leddet i regionreformen.

Oppgaveflyttingen er den største omorganiseringen av norsk kulturliv på flere tiår. Å gjennomføre en såpass stor strukturell endring midt i koronakrisen får derfor flere fra kulturfeltet til å steile.

Kulturplot har denne uken skrevet om hvordan både koronakrise og regionreform kan ramme kulturlivet dobbelt. Forskning viser at det er kulturen som først taper når økonomien er presset. Lenge har flere kulturarbeidere over hele landet og på tvers av kultursektorer vært bekymret for at fylkene ikke skal få de nødvendige midlene til å gjennomføre det økte ansvaret de blir pålagt.

Når kulturen i tillegg står i sin tids mest alvorlige krise, mener flere kulturledere og representanter at det er uforsvarlig å gjennomføre regionreformen.

Thorleif Linhave Bamle er teatersjef ved Teater Innland. Foto: Teater Innland

– Våre arenaer blir fort de siste til å åpnes igjen, og vil folk da tørre å oppsøke store grupper med mennesker med det samme? Denne krisen påvirker oss her og nå, men også vår planlegging minst ett år frem i tid. Vi aner heller ikke hvordan dette vil påvirke våre tildelinger, sier teatersjef Thorleif Linhave Bamle ved Teater Innlandet.

Han mener det kan virke som om det har gått prestisje i regionreformprosjektet, og at regjeringen på veien har mistet evnen til å lytte til kulturfeltets ønsker.

– Det er ingen hemmelighet at store deler av kultur-Norge er sterke motstandere av reformen i utgangspunktet, og slik situasjonen er nå vil det være på grensen til arrogant å presse gjennom en politisk agenda, sier han.

Teatre i samlet motstand

De fleste av landets teatre har lenge vært motstandere av regionreformen. Tidligere i år ba teatersjefer fra blant annet Trøndelag Teater, Turnéteatret i Trøndelag, Rosendal Teater i Trøndelag, Teatret Vårt i Møre og Romsdal og ledelsen ved Hålogaland Teater i Tromsø den ferske kulturministeren Abid Raja (V) om å se på regionreformen med friskt blikk.

Rajas statssekretær Knut Aastad Bråten (V) varslet på det tidspunktet at regjeringen vil komme med et konkret forslag i kommuneproposisjonen som kommer i mai.

Det er ingen av teatrene i Norge som ønsker endring i dagens finansieringsmodell.

Det var før koronakrisen. Nå er situasjonen desto mer kritisk, påpeker påtroppende teatersjef ved Teater Vestland, Cecilie Grydeland Lundsholt:

– Som de fleste andre teatersjefer i Norge, stiller jeg meg kritisk til å overføre det økonomiske ansvaret for regionteatrene fra statlig til regionalt nivå. Det er ingen av teatrene i Norge som ønsker endring i dagens finansieringsmodell. Teatrene er en av bransjene som står i en ekstremt utfordrende situasjon i koronakrisen. Derfor er det viktig at vi venter med denne reformen til vi vet mer. Akkurat nå vet vi jo ikke engang når vi kan åpne dørene igjen, sier hun.

Manglet millioner før krisen

Både Lundsholt og Bamle peker på at det er naivt å tro at finansieringskompetansen som ligger i Kunnskapsdepartementet og er bygget opp over en årrekke, er like godt ivaretatt i alle landets regioner.

– Regionreformen er den største endringen av teater-Norge siden opprettelsen av regionteatrene på 70- og 80-tallet. Før koronakrisen varslet fylkesdirektøren i Vestland at fylket må finne inndekning for 490 millioner kroner i budsjettet for 2020, og kutte omtrent 100 millioner årlig de neste fire årene, forteller Lundsholt som er bekymret for konsekvensene.

I tillegg går kommuner og fylkeskommuner mot store tap som følge av koronakrisen: Foreløpig regner KS med at kommunene vil tape mellom 12 og 16 milliarder kroner. For fylkeskommunene er det snakk om mellom 2,5 og 3 milliarder kroner.

Dette kan i verste fall føre til en rasering av teatertilbudet i region-Norge.

– Det er grunn til å anta at regionenes ekstra utgifter vil øke betraktelig, med tanke på hva krisen koster både på fylkesnivå og i kommunene. En overføring av ansvar uten forankring i en ny kulturlov, kan i verste fall føre til en rasering av teatertilbudet i region-Norge, sier Lundsholt.

Faller i skyggen av pandemien

Teatersjef Thomas Østgaard ved Østfold Internasjonale Teater mener også det finnes mange usikkerheter ved å gjennomføre regionreformen på nåværende tidspunkt.

Thomas Østgaard er teatersjef ved Østfold Internasjonale Teater. Foto: Arash Ghavidel

– Det å sette i gang en så omfattende reform uten å ha infrastruktur og faktagrunnlaget på plass, er risikosport for kulturlivet, sier han.

Østgaard frykter at debatten om reformprosess vil falle i skyggen av pandemien.

– Det bør ikke gjøres overilte vedtak om noe så viktig, understreker han.

Trygghet som forsvinner

Det kan være svært krevende å sette i gang med en omfattende reform når økonomien allerede er presset – særlig hvis det fører til stor usikkerhet for ansatte. Det mener May-Britt Sundal som leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

Kulturinstitusjoner har blitt utarmet økonomisk over tid, mener Sundal, som viser til ABE-reformen og kravet til effektivisering. I tillegg er det lagt press på kulturinstitusjonene om å skaffe høyere egeninntekter. Blant annet skal Gaveforsterkningsordningen stimulere til det.

– For kulturinstitusjoner har plassen på statsbudsjettet vært en trygghet som nå forsvinner. Det alle frykter er at budsjettene skal være så trange, at det ikke blir rom for kunstnerisk frihet og nyskaping, sier Sundal.

Gissel i regjeringens reform-iver

Hun peker på at regionreformen har hengt over kulturlivet såpass lenge, og at det kanskje kan være et poeng å komme i gang med gjennomføringen. Samtidig er ikke reformen svaret på kulturlivets behov, understreker hun:

May-Britt Sundal. Foto: Fagforbundet

– Kulturinstitusjonene er snarere et gissel i regjeringens reform-iver.

Direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) mener også det er god grunn til å vente med å innføre regionreformen til man ser et mer helhetlig bilde av situasjonen.

– Mange fylkeskommuner og kommuner påpekte selv før krisen risikoen for at musikk- og scenekunstinstitusjonene i framtiden vil tape kampen om pengene dersom de skal prioriteres opp mot viktige, hvorav noen lovpålagte, oppgaver som skole, sykehjemsplasser, veier og ferger innenfor stramme kommunale og fylkeskommunale budsjetter.

Kulturplot har sendt forespørsel til kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) om hva han tenker om gjennomføring av regionreformen og venter foreløpig på svar.

Annonse
Annonse
Annonse