Annonse
Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsperson, Himanshu Gulati. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Frps alternative statsbudsjett

– De vil rasere alt som er bygget opp av norsk kulturliv siden 1945

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

431 millioner i kutt i støtten til Kulturrådet, 313 millioner mindre til kunstnerstipender, 135 millioner vekk fra litteraturhus, 350 millioner tas tilbake fra Den norske opera, 110 millioner kuttes fra Filmfondet og 2 milliarder i kutt i støtten til NRK.

Dette er bare noen av kulturkuttene i Fremskrittspartiets alternative budsjett

I budsjettet kommer det tydelig frem at partiet vil jobbe for at kulturen skal stå på egne ben, og at den statlig støtten må fases ut:

«Kulturen må være fri og uavhengig av politisk styring. Sammen med frivillighet og engasjement, er det derfor viktig at utøvende kunstnere også har et nærings- og publikumperspektiv i sin utfoldelse. Det er ikke offentlig finansiering som må være målet med kulturaktiviteter, men at kulturlivet i størst mulig grad kan leve av å engasjere publikummet sitt».

– Som å legge ned hele kulturlivet

Hans Ole Rian leder Norges største kunstnerorganisasjon, Creo. Han er ikke begeistret, og frykter amerikanske tilstander der vi i stedet får en sponsordrevet kultur dersom Frp skulle få gjennomslag for sin politikk.

– Fremskrittspartiet vil bevilge 2 milliarder kroner mindre enn regjeringen til NRK. Det tilsvarer en tredjedel av budsjettet. Og Operaen skal få 350 millioner kroner mindre i bevilgninger. Og landets kunstnere mister sine kunstnerstipend. Dette vil ikke Frp være i nærheten av å få flertall for i Stortinget. Regjeringen vil heller ikke være med på en slik politikk. Dette er omtrent som å legge ned hele det norske profesjonelle kulturlivet. Frp mener åpenbart at all kultur skal finansiere seg selv. Det er det de sier med dette budsjettet. Hvis Operaen mister 350 millioner kroner, vil det bare være de aller, aller rikeste i landet som har råd til å gå i Operaen og på konserter. Da vil vi få et sponsordrevet amerikansk kulturliv. Det er det ingen tradisjon for på denne siden av Atlanteren, sier Rian.

Rian ser på budsjettet mer som symbolpolitikk enn noe realiserbart, og hevder at Frp prøver å markere seg som et folkelig parti. Men han mener de glemmer at folk flest ønsker et rikt og levende kulturliv.

– Hvis NRK mister en tredjedel av sine inntekter, da er NRK ferdig som allmennkringkaster. Du kan ikke drive NRK som i dag hvis du tar bort to milliarder. Da vil du bare få kommersialiserte mainstream programmer og de mer spesielle kanalene vil kuttes. Samtidig vil det tvinge fram reklame eller sponsorstøtte i en langt større grad enn i dag.

– Frps budsjett i realiteten rasere alt som er bygget opp av norsk kulturliv siden 1945, legger han til.

Creo-leder Hans Ole Rian. Foto: Creo.

Rian presiserer imidlertid at FrP skal ha skryt for at de ønsker å forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende.

– Det er en ordning som også kulturarbeidere vil nyte godt av, sier han

Dyster Menon-rapport

Midt i en pandemi er det imidlertid andre ting enn Frp som bekymrer Rian og kulturlivet: På oppdrag for Kulturrådet publiserte Menon, i samarbeid med BI:CCI, nylig en ny studie av tilstanden i kultursektoren – et halvt år etter at pandemien brøt ut. Rapporten bygger på en ny, stor spørreundersøkelse blant aktører i sektoren og oppsummerer funn i tidligere analyser gjennom våren og sommeren. I rapporten kommer det også frem hvor store inntektstap man kan forvente at aktørene i sektoren må ta dersom pandemien fortsetter langt ut i 2021.

– Den tegner jo et dystert bilde av situasjonen. Bare sammendraget er nok til at jeg mister nattesøvnen, sier han.

Men jeg setter min lit til Stortinget, og håper det er noen voksne til stede der som kan ta ansvar for både den enkelte kulturarbeider og for framtida for norsk kunst og kulturliv

Når det gjelder kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende skriver Menon at «i september er det langt flere som benytter seg av ordningen». Menon har også tall som viser at flere nå oppgir at de har skiftet status fra heltid til deltid innenfor bransjen, og at en stor andel deltidsarbeidende oppgir å ikke jobbe med kunst og kultur.

– For meg viser det at krisen absolutt ikke er over, og med de siste nedstengningen i mente mener vi i Creo at det er totalt uansvarlig av regjeringen å skrote de forskjellige kompensasjonsordningene ved nyttår, slik de legger opp til i sitt forslag til statsbudsjett. Men jeg setter min lit til Stortinget, og håper det er noen voksne til stede der som kan ta ansvar for både den enkelte kulturarbeider og for framtida for norsk kunst og kulturliv.

Han registrerer at Frp tar til orde for å forlenge denne ordningen i sitt alternative statsbudsjett. Det gir ham håp om at i hvert fall den ordningen vil få leve godt inn i 2021. 

– Og da mener jeg at situasjonen nå tilsier at kompensasjonsgraden må opp igjen, og økes fra 60 til 80 prosent, slik den var både i starten av epidemien og gjennom sommeren.

Annonse
Annonse
Annonse