NTO om kulturstyrene

For mye makt på et sted

Publisert: 16. desember 2019 kl 11.04
Oppdatert: 16. desember 2019 kl 11.14

Avisa Klassekampen har skrevet flere artikler som viser at det er overvekt av personer med bakgrunn i næringslivet og politikken i landets kulturstyrer. Av 37 ledere ved kulturstyrene, kom 14 fra politikken og 14 fra privat sektor.

Klassekampen har intervjuet flere sentrale personligheter fra kulturlivet som reagerer på at tidligere politikere har blitt utnevnt til kulturstyrer.

Statens ansvar for å oppnevne styremedlemmer ved en rekke regionale kulturinstitusjoner ble overført til fylkeskommunene i 2010 under den rødgrønne regjeringen.

Etterlyser bedre avgrensing

Direktør Morten Gjelten i Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) sier til avisa at han er kritisk til at fylkeskommunene utnevner aktive politikere til å sitte i styrene for regionale kulturinstitusjoner.

Gjelten er ikke begeistret for å «samle så mye makt på et sted». Han mener det er viktig for teatrets selvstyre å sikre en variasjon blant de som skal bestemme, samt unngå rollekonflikt.

Saken fortsetter under annonsen

– Det handler om å unngå å ha to forskjellige interesser i et styrerom. Hvis du sitter med ansvar for et kommunalt budsjett, og teaterstyret du sitter i, går inn for å søke om en bevilgning som du som kommunepolitiker ikke kan stå inne for – hva gjør du da? sier han til avisa.

Gjelten viser til at det i høyskolesektoren er innført en tydeligere og klok avgrensning: Der kan ikke personer med aktive politiske verv velges som styremedlemmer. 

– Ikke overføringen av oppgaver som er problemet

Det var Trond Giske (Ap) som var kulturminister da oppgaven om å overføre ansvaret om oppnevningen av styremedlemmer ble overført til fylkeskommunene under den rødgrønne regjeringen i 2010.

– Jeg tror ikke det er overføringen av denne oppgaven til fylkeskommunene som i seg selv skaper problemer. Det er heller det at fylkene har mindre erfaring med oppnevning av styrer, og at de skal foreta så mange slike valg, sier Trond Giske (Ap) til Klassekampen.

Nåværende kulturminister Trine Skei Grande (V) avviser overfor Klassekampen at det er aktuelt å flytte ansvaret tilbake til staten.

Ledige stillinger – kulturjobb