Fra festivalen Márkomeannu.
Steve Nilsen

Kulturrådet kartlegger kultursektorens arbeid med mangfold

Redaksjonen
Publisert: 23. november 2021 kl 14.16
Oppdatert: 23. november 2021 kl 14.16

Kulturrådet skal kartlegge kultursektorens arbeid med mangfold og utvikle spørsmål som kan brukes av både Kulturrådet og sektoren til å innhente data om mangfold over tid.

Første steg er å gjennomføre en spørreundersøkelse blant over 500 kunst- og kulturinstitusjoner om hvordan de jobber med mangfold i program, personell og publikum.

De sender derfor denne uken ut en kort, digital spørreundersøkelse til over 500 små og store kunst- og kulturinstitusjoner over hele landet som har fått driftstilskudd til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst eller museum. I den spør de blant annet om hvilke mål, tiltak og resultater institusjonene har for mangfold, og hvordan de forstår begrepet i egen organisasjon.

– Vi skal sammen med sektoren finne ut hvordan vi kan jobbe mer systematisk med informasjon og data for å måle og øke mangfoldet. Men først må vi kartlegge hva sektoren allerede gjør på mangfold. Spørreundersøkelsen vi sender ut nå er en viktig start på dette arbeidet, sier Kaja Tvedten Jorem, som jobber med Kulturrådets rolle som nasjonal koordinator for mangfold i kulturlivet.

Resultatet av undersøkelsen er ventet å være klart tidlig i 2022 og blir lagt ut på Kulturrådets nettsider.