Annonse
Foto: Finn Ståle Felberg
Kulturell selvangivelse

Silje Tretvoll i Foreningen !les

Hvilke kulturelle opplevelser eller verk vil du anbefale til andre?

Jeg vil selvsagt anbefale folk å lese bøker! Barneboka «Leggetid» av Frode Grytten, nydelig illustrert av Mari Kanstad Johnsen, viser at alt er mulig i en bok. Jeg anbefaler også sakprosaboken «Vi puster fortsatt» av Yohan Shanmugaratnam om rasisme og røtter, romanen «Longyearbyen» av Heidi Sævareid om livet i industrisamfunnet på Svalbard på 1950-tallet og den svært gode Brageprisvinnende ungdomsboka «Draumar betyr ingenting» av Ane Barmen.

Hvis regjeringen øker kulturbudsjettet med 100 millioner. Hvordan vil du fordele midlene?

Jeg ville brukt pengene til en nasjonal, flerårig lesesatsing. Det må langsiktig og iherdig innsats over tid til for å oppnå resultater. Om vi skal lykkes med å skape lesere, trengs det bevilgninger, midler og en langsiktig plan for å jobbe nasjonalt og bredt. Å satse på lesing gir resultater, ikke bare for det enkelte menneske, men også for landet. Resultater som kan omsettes til human og økonomisk kapital når vi skal bygge Norge som kunnskapsnasjon og leve av dette når oljen en gang tar slutt. Jeg ville også sørget for at leselystorganisasjoner ble gitt flerårig stabil og forutsigbar finansering, og at skolebibliotek blir et lovfestet tilbud til alle barn i Norge slik at alle barn og unge skal ha lik mulighet til tilgang på bøker og litteratur.

Bør bevilgningene til kultur økes, eller må vi innstille oss på reduserte bevilgninger til kultur når eldrebølgen ruller inn over de offentlige budsjettene?

Ja, selvsagt! Er det noe koronaperioden har tydeliggjort, så er det betydningen kultur har for oss alle. Kultur fyller livene våre med innhold. Investering i kulturelle opplevelser er en investering i så mye: opplevelser, underholdning, kunnskap, kritisk refleksjon, debatt, helse. Kultur er empati-, demokrati- og kompetansebyggende, og kultur er også en svært viktig næring.  

Hva er pluss og / eller minus med Abid Raja som kulturminister?

Abid Raja ble kulturminister i den vanskeligste perioden kulturlivet har opplevd. Han har fått på plass mange millioner til kultur og støtteordninger i koronaperioden. Det er absolutt positivt og noe som skal anerkjennes, selv om mange mener ordningene har kommet sent og ikke har truffet godt nok. Raja har også snakket varmt om bibliotek og betydningen dette hadde for ham i oppveksten. Jeg synes det er flott at han har et stort engasjement for kulturen.

Satser forlagene for mye på bestselgende forfattere?

Nei. Jeg mener norske forlag tar stort ansvar og tilbyr en rik bredde i litteraturen. Samtidig vet jeg av egen erfaring fra Forlaget Oktober at forlag også er næringsvirksomhet og er helt avhengige av å ha noen bestselgere for å kunne tilby bredden. Men bestselgende forfattere får kanskje vel mye synlighet i norske medier og bokhandlere, og dette går på bekostning av andre og mindre kjente, men kanskje vel så viktige forfatterskap. Da er det flott at vi også har så velutviklede bibliotek som kan ivareta dette på andre måter enn kommersielle aktører kan.

Bør teatrene i større grad enn i dag sette opp forestillinger med stor publikumsappell?

Teater skal, som bokbransjen, ivareta bredden av uttrykk, og jeg synes de er gode til å gjøre nettopp det. Jeg har også merket meg at utrolig mange av forestillingene i norske teatre i dag er adaptasjoner av norske bøker.

Du får velge én: Hvilken kultursak / kulturform / hvilket kulturarrangement fortjener mer oppmerksomhet?

Lesesatsing!

Kulturell selvangivelse

Kulturell selvangivelse er en ny spalte der Kulturplot stiller spørsmål om kulturpolitikk og kulturinteresser til personer som engasjerer seg i norsk kulturliv.

 

Annonse
Annonse

Kulturell selvangivelse

Kulturell selvangivelse er en ny spalte der Kulturplot stiller spørsmål om kulturpolitikk og kulturinteresser til personer som engasjerer seg i norsk kulturliv.

 

Annonse