Foto

Kilden teater og konserthus

Kilden teater og konserthus nedbemanner

Publisert: 17. november 2022 kl 14.32
Oppdatert: 17. november 2022 kl 14.32

­16. november 2022 ble det avholdt informasjonsmøte for ansatte i Kilden teater og konserthus om de økonomiske utfordringene Kilden står overfor. Administrerende direktør, Harald Furre, orienterte de ansatte om at styret har gitt ledelsen i oppgave å finne kostnadsreduserende og inntektsøkende tiltak som skal sikre budsjettet for 2023, skriver Kilden i en pressemelding.

Av tiltak vurderes blant annet lavere aktivitetsnivå, sommerstengning og nedbemanning. Situasjonen er drøftet med de tillitsvalgte. Til tross for gode innspill, ser Kilden at de må jobbe videre med en mulig nedbemanning. Det anslås at antallet årsverk i løpet av 2023 må ned med 10 til 15. Den økonomiske situasjonen skyldes særlig at bevilgninger fra stat, fylket og kommunen ikke kompenserer for lønns- og prisvekst.

For årene 2015-2023 utgjør den manglende kompensasjonen nær 15 millioner kroner. I 2022 sliter Kilden med ettervirkninger av korona som gjør at publikumstilstrømmingen og billettinntekter ikke er tilbake på samme nivå som før pandemien. Sammen med svært høy lønns- og prisvekst peker prognosene for 2022 på et vesentlig underskudd og Kilden vil derfor tappe mye av disposisjonsfondet. Dette forsterker behovet for en økonomi i balanse i 2023 og videre.

Administrerende direktør ved Kilden, Harald Furre.

Foto

Kilden teater og konserthus

Kilden står foran store behov knyttet til nødvendig vedlikehold av bygg og utstyr i årene som kommer. Kostnadene for dette er større enn det tidligere er tatt høyde for og investeringsfondet vil ikke strekke til. Dette gjør det viktig å ha en økonomi i balanse i 2023, der det også knytter seg stor usikkerhet til nivået på lønns- og prisvekst, publikumstilstrømning og billettsalg.

Kilden har i løpet av de siste årene hatt søkelys på forbedringsarbeid for å øke inntektene og effektivisere virksomheten. De er nå kommet i en situasjon der de ikke lenger klarer å få balanse i driftsregnskapet med slike forbedringstiltak.

Det må presiseres at Kilden ikke står i fare for å gå konkurs. Egenkapitalen er meget solid og likviditeten tilstrekkelig. Forslag til tiltak som kan sikre budsjettet for 2023 skal behandles i styremøte og representantskap 1. desember 2022. Ledelsen er i denne krevende situasjonen opptatt av å gjøre sitt ytterste for å finne løsninger som er til det beste for Kilden, for de ansatte og for samfunnsoppdraget deres.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – kulturjobb