Privateide kinoer får beholde koronastøtten, mens kommunale kinoer må betale tilbake. Onsdag skal saken opp i Stortinget.
Foto
Terje Bendiksby / NTB

Kommunale kinoer må betale tilbake koronastøtte, mens kinokjedene NF og Odeon har fått 125 millioner

Publisert: 8. februar 2021 kl 08.26
Oppdatert: 8. februar 2021 kl 08.30

I fjor vår fikk 34 kulturhus og kinoer utbetalt 18 millioner kroner i koronastøtte for tapte inntekter under nedstengingen. Så, i november, kom kontrabeskjeden: Alle pengene må betales tilbake.

Nå har 14 av kulturaktørene klaget til Kulturrådet. Onsdag skal saken opp i Stortinget, skriver Klassekampen.

Årsaken til snuoperasjonen er at Kulturrådet tolket forskriften feil i første runde: Pengene skulle gå til arrangører som hovedsakelig driver med kultur. Ettersom de 34 kulturhusene og kinoene er underlagt kommuner, som ikke bare driver med kultur, må pengene tilbakeføres. Samtidig har private kinoer fått et hundretall millioner kroner i kompensasjon.

Kommunesektorens organisasjon KS er også svært kritisk til tilbakebetalingskravet. KS-Advokatene har gått gjennom saken og bestrider Kulturrådets nye tolkning av forskriften.

– Dette er kommunale virksomheter, men de har samtidig inntekter fra markedet. Når disse faller bort, må de kompenseres. Det kan ikke være måten kinoene organiserer seg på i kommunen som skal avgjøre, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Kommunale kinoer og kulturhus som regnes som selvstendige juridiske enheter, har fått innvilget støtte.

Og selv om Kulturrådets tolkning skulle være rett, mener Gram kinoene og kulturhusene bør få beholde pengene.

Saken fortsetter under annonsen

– De har i god tro innrettet seg etter Kulturrådets retningslinjer. Det er urimelig at kulturaktører som er kjempepresset i utgangspunktet, må bruke tid og krefter på klagebehandling og usikkerhet. Hvis klagene ikke tas til følge, må det etableres andre ordninger for dem, sier han.

KS tok opp saken med kulturministeren allerede i november. Pengene det er snakk om er ikke meldt inn som en del av koronakonsekvensene for kommunene, på grunn av denne kompensasjonsordningen, forteller Gram. Han mener derfor det er feil at kommunene taper to ganger.

Som svar til Klassekampen peker kulturminister Abid Q. Raja på at de 34 kommunale kinoene og kulturhusene det er snakk om rettslig sett er en del av kommunen, og at de derfor ikke oppfyller kravet til å få støtte. Han understreker at regjeringen vurderer fortløpende om grunnlaget for kompensasjon er godt nok. Raja viser også til at de kommunale kinoene og kulturhusene kan søke midler i stimuleringsordningen til kultursektoren.

Klagene er nå til behandling i Kulturrådet. Forventet behandlingstid er tolv uker fra klagedato, opplyser Kulturrådet.

Ledige stillinger – kulturjobb