Annonse
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Flere norske kulturbygg har alvorlige feil og mangler

Norsk Kommunalteknisk Forening – forkortet til NKF – har gjort en analyse av Tilstandsbarometeret for kommunale bygg.

Analysen viser at hvert fjerde kulturbygg har alvorlige feil eller mangler knyttet til utvendig tilstand.

– Analysen baserer seg på rapportering fra omtrent halvparten av landets kommuner, og må dermed anses å være representativ. Det vi har sett på i denne sammenhengen knytter seg blant annet til lekkasjer, synlige skader i vegger, vinduer, dører, murer, utvendige trapper og snøsmelting, forteller Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Han legger til at det er viktig å sikre god drift og vedlikehold på eksisterende bygg.

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere.

NKF har med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeidet et nasjonalt tilstandsbarometer basert på innsamling av data fra IK-bygg.

IK-bygg er en forkortelse for «internkontroll bygg» som brukes til å kartlegge byggenes tilstand og skaderisiko.

Annonse
Annonse
Annonse