Annonse
ILLUSTRASJONSBILDE: Kalven seter i Oppland. Foto: Kulturminnefondet

Søknadsrekord til Kulturminnefondet

Bare hittil i år har Kulturminnefondet mottatt like mange søknader som i løpet av hele fjoråret. Hittil er det Innlandet som er tildelt mest.

Hittil har fylket blitt innvilget 11,2 millioner kroner i tilskudd fra Kulturminnefondet, en ordning underlagt Klima- og miljødepartementet som deler ut penger til istandsetting av bygninger, båter og fartøy, biler og kjøretøy, og strakstiltak, kurs og formidling i forbindelse med kulturminner.

I alt har det kommet inn 1.237 søknader om til sammen 355 millioner kroner til ulike bevaringstiltak. 65 millioner kroner er delt ut hittil.

– Vi får inn mange veldig gode søknader, og vi synes det er svært flott at eiere ønsker å bevare kulturmiljøer og deres historie, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

De nordligste fylkene er tildelt minst hittil, med henholdsvis 2,7 millioner til Troms og Finnmark og 2,3 millioner til Nordland. Søknadsveksten er størst i Oslo og Innlandet.

 

Annonse
Annonse
Annonse