Svarer på kritikken om mangfold-prioritering

Publisert: 13. januar 2022 kl 10.10
Oppdatert: 13. januar 2022 kl 10.45

Mangfold skal ikke lenger veie så tungt når det svenske Kulturrådet og Filminstituttet deler ut økonomisk støtte. Det er annerledes i Norge, mener Kulturrådet.

Det har pågått en debatt i Sverige etter at den svenske regjeringen kom med nye retningslinjer til det svenske kulturlivet. Bakgrunnen er rapporten «Så fri är konsten», der de konkluderte med at målet om å styrke mangfoldet i kunsten går utover kunstnernes frihet.

Mangfold skal ikke lenger veie så tungt når det svenske Kulturrådet og Filminstituttet deler ut økonomisk støtte.

– Vi har ikke den samme politiske styringen over kunsten i Norge som i Sverige. Og vi har et annet debattklima, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, til Aftenposten.

Hun viser til Fritt Ords monitor som jevnlig måler den kunstneriske ytringsfriheten, og poengterer at det norske Kulturrådet er annerledes organisert. Den norske modellen har råd og utvalg bestående av kunstnere som fordeler offentlige midler. Dette ivaretar prinsippet om armlengdes avstand, sier hun, og påpeker at vi har en annen struktur og at det ikke er planer om å endre på den.

Danielsen godtar ikke premisset om at det skal være en motsetning mellom mangfold og kunstnerisk kvalitet.

Kritikk for spørreundersøkelse

Saken fortsetter under annonsen

Danielsen og Kulturrådet har fått kritikk for undersøkelsen de nå gjennomfører for å kartlegge mangfold, på oppdrag fra departementet.

I et spørreskjema til over 500 institusjoner som mottar statlig støtte, bes lederne svare på om de har ansatte med: synlig minoritets- eller flerkulturell bakgrunn, samisk bakgrunn, nasjonal minoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelser.

– Jeg kan skjønne at noen reagerer på undersøkelsen. Vi er litt nærgående. Men poenget er at vi vil ha kunnskap og fakta på bordet. Målet er å kartlegge hvordan det står til med mangfoldet i kulturlivet. Og da må vi spørre, sier Danielsen.

Ledige stillinger – kulturjobb