Slik fordeles stimuleringsmidlene til Norsk kulturfond

Publisert: 25. februar 2022 kl 08.50
Oppdatert: 25. februar 2022 kl 09.07

Rådet for Norsk kulturfond har nå besluttet hvordan de 30 millionene i stimuleringsmidler fra regjeringen skal fordeles. Særlig små og mellomstore arrangører og formidlingsvirksomheter innenfor alle kunstområder prioriteres.

Nylig kunngjorde regjeringen at Norsk kulturfond styrkes med 30 millioner kroner som del av støtten til kunstnere som er rammet av koronapandemien. I møte 24. februar besluttet rådet for Norsk kulturfond hvordan midlene skal fordeles.

– Ordningene i Norsk kulturfond sikrer kvalitet og mangfold i kunst og kultur som produseres og formidles over hele landet. Stimuleringsmidlene til fondet vil bidra til det nå etter koronapandemien, sier fungerende rådsleder Maria Utsi ifølge en pressemelding.

– Kunstnere og aktører innenfor alle kunstområdene vil få glede av midlene, men fordi koronakrisen har rammet utøvere innen musikk og scenekunst særlig hardt, får disse områdene en noe større andel. Vi vet også at små og mellomstore arrangører og formidlingsvirksomheter ikke har vært dekket av øvrige stimulerings- og kompensasjonsordninger, og disse prioriteres også.

Midlene går til å styrke rammene for en rekke ordninger som hadde søknadsfrist 2. desember i fjor, eller som har søknadsfrist 2. mars i år. Stimuleringsmidlene skal være bevilget i løpet av første halvår 2022.

Slik fordeles stimuleringsmidlene

Rådet for Norsk kulturfond har besluttet at de 30 millionene skal fordeles slik – med forbehold om at fagutvalgene kan omfordele mellom ordningene i sine fagområder.

Saken fortsetter under annonsen

 

Scenekunst

Tilskuddsordning Midler
Arrangørstøtte scenekunst 2 millioner kroner
Fri scenekunst 5,5 millioner (fordeles likt mellom dans og teater)
  7,5 millioner kroner

 

Musikk

Tilskuddsordning Midler
Turné- og virksomhetsstøtte for musikere 3 millioner kroner
Komposisjons- og produksjonsstøtte for musikk 2 millioner kroner
Arrangørstøtte musikk 2,5 millioner kroner
  7,5 millioner kroner

 

Saken fortsetter under annonsen

Litteratur

Tilskuddsordning Midler
Innkjøpsordningen (automatisk) for ny norsk skjønnlitteratur for voksne 2 millioner kroner
Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne 2 millioner kroner
Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for barn og unge 500 000 kroner
Innkjøpsordningen for nye norske tegneserier 1 million kroner
Litteraturformidling 500 000 kroner
  6 millioner kroner

 

Visuell kunst

Tilskuddsordning Midler
Prosjektstøtte visuell kunst 4,65 millioner kroner
Prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen 350 000 kroner
  5 millioner kroner

 

Tverrfaglige ordninger

Saken fortsetter under annonsen
Tilskuddsordning Midler
Tverrfaglige tiltak prosjektstøtte 400 000 kroner
Tverrfaglig virksomhetsstøtte 2 millioner kroner
Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 600 000 kroner
  3 millioner kroner

 

Tidsskrift og kritikk

Tilskuddsordning Midler
Tidsskrift og kritikk - prosjektstøtte 500 000 kroner

 

Kulturvern

Tilskuddsordning Midler
Prosjektstøtte kulturvern 500 000 kroner
Saken fortsetter under annonsen

 

Ledige stillinger – kulturjobb