Annonse
Storbyuniversitetet OsloMet. Foto: Berit Roald / NTB

Studie: Kirkemusikere har vært best på innovasjon under pandemien

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Det skriver Vårt Land i dag. Ifølge to studier fra OsloMet, som ser på hvordan kulturfeltet i Norge har respondert på pandemien, har det vært lettere for fast ansatte musikere å takle pandemien enn det har vært for frilansere.

Beate Elstad er førsteemanuensis i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen på OsloMet og er en av forskerne bak studien «Usikkerhet i koroaens tid», som ble publisert på tampen av 2020. Den viste at det var store forskjeller mellom de som er fast ansatte og de med midlertidige tilknytninger, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Hun forteller at de som har faste arbeidsgivere, har ressurser til raskt å kaste seg rundt med nye digitale prosjekter.

– Frilansere har i stor grad rotert arbeidsoppgavene sine og fokusert på det som var mulig å gjøre i denne situasjonen, som eksempelvis komponere, jobbet i hjemmestudio, øvd eller drevet med administrasjon. Det er veldig gjennomgående, sier hun til avisen.

Kirkemusikere best i klassen

Et annet funn i studien er kirkemusikernes omstillingsevne. Kirkemusikere landet over har opplevd stor digital mestring. Elstad tror det blant annet det kan handle om at de var mindre digitaliserte i utgangspunktet og tidspresset mange hadde med kommende gudstjenester og begravelser.

– De har vist stor evne til omstilling, og det i en periode hvor de var nødt til å legge om for å kunne gjennomføre det de skal som kirkemusikere og kantorer.

Kulturarbeidere har en stolthet knyttet til yrket

I en oppfølgingsstudie fra i år kommer det frem at kompensasjonsordningen ikke treffer frilansere like godt som fast ansatte, frilanserne faller ofte mellom to stoler.

Likevel er det få som sier de vil omstille seg. I studien svarte hele 56 prosent av de spurte at de trodde pandemien vil føre til «varige endringer» i sektoren, men de aller fleste hadde ingen planer av å bytte sektor av den grunn.

Elstad sier at kulturarbeidere har sterk identitet tilknyttet arbeidet sitt. 

– Det er viktig å få frem denne stoltheten knyttet til yrket. Den er veldig høy i kunst- og kulturfeltet, både blant fast ansatte og frilansere.

Hun påpeker også at frilansere nok hadde vært mer kreative i denne perioden hadde ordningen truffet dem bedre.

Annonse
Annonse
Annonse