Standart / iStock

Søknadsskjema for kompensasjon for arrangementer i januar til juni er åpent

Publisert: 25. juni 2021 kl 08.20
Oppdatert: 25. juni 2021 kl 08.20

Nå kan arrangører og underleverandører søke om kompensasjon for kulturarrangementer som ble ellet skulle vært avholdt i januar til juni. Det skriver Kulturrådet på sin hjemmeside. Søknadsfristen er 31. august 2021.

På hjemmesiden skriver Kulturrådet at det i denne runden kompenseres for kulturarrangement som ble avlyst, stengt eller nedskalert som følge av klare og dokumenterbare råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Gjennom kompensasjonsordningen kan arrangører få dekket 95 prosent av sine uunngåelige økonomiske forpliktelser knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangement. Kompensasjonen kan derimot bli avslått eller avkortet dersom arrangøren ikke hadde lagt realistiske planer for kulturarrangementet, understreker Kulturrådet.

Også nå, i likhet som i perioden oktober til desember 2020 kan underleverandører få kompensert inntil 50 prosent av tapte inntekster og merutgifter knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer.

Man kan søke om kompensasjon i to perioder, 1. januar til 31. mars 2021 og 1. april til 30. juni 2021, og maksimal kompensasjon til søker per kompensasjonsperiode er 3,5 millioner kroner, uavhengig av om de søker som er både arrangør og underleverandør eller bare arrangør eller bare underleverandør. For søkere underlagt konsern gjelder egne tak.

Den økonomiske rammen for kompensasjonsordningen for januar til juni er 369 millioner kroner, skriver Kulturrådet.

Les mer om hvordan du kan søke her.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – kulturjobb