Annonse
Direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen. Foto: Inga Vinje Engvik

Skal undersøke kunstneres arbeids- og levekår

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

På oppdrag fra Kulturrådet skal Telemarkforsking i høst foreta en undersøkelse av kunstnernes inntekter og levekår. Undersøkelsen skal hente data både fra et spørreskjema som sendes til kunstnere og fra offentlige data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Den skal frem mot 2022 resultere i to rapporter samt et datasett som skal gjøres tilgjengelig for forskere.

— Vi er veldig glade for å være i gang med en ny kunstnerundersøkelse. Kunnskap om kunstnernes inntekt og arbeidstid er svært viktig kunnskap å ha, både når fremtidens kunstnerpolitikk skal utformes og for å sikre at ordninger og tiltak på kulturfeltet er riktig innrettet, sier direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen.

Hun håper at så mange kunstnere som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen og understreker hvor viktig bred deltakelse er for å få et riktig bilde av situasjonen for kunstnere.

— Vi vet at mange kunstneres økonomi er sammensatt og at inntektene for mange varierer svært mye fra år til år. For å gjennomføre gode analyser av kunstnernes måter å organisere arbeidet på, og hvordan de benytter seg av dagens tilskuddsordninger og stipender, er det avgjørende å få inn svar fra så mange som mulig.

Danielsen ser også frem til å komplementere kunnskapen om koronapandemiens konsekvenser med bedre tall på hvordan pandemien har rammet kunstnerne.

Annonse
Annonse
Annonse