Annonse
Foto: Mange av landets teatre og konsertscener har holdt stengt store deler av koronatiden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rapport viser korona-konsekvenser for kulturarbeidere i Norden

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Kulturbransjen er en av sektorene som er hardest rammet av koronapandemien i Norden, ifølge en ny rapport.

I samtlige nordiske land har kultursektoren vært blant de hardest rammede, og I de nordiske landene er det mange kulturarbeidere som føler seg nødt til å finne seg en annen type jobb.

Menon Economics og BI Centre for Creative Industries viser til at nedgangen for kultursektoren som helhet ligger på over 30 prosent i Norge, og for musikkindustrien er tallet hele 50 prosent i 2020, ettersom konsertvirksomheten er så hardt rammet.

Minst kulturkrisestøtte har Finland betalt ut, mens Danmark og Norge har betalt ut mest. Men i det store og hele har støtten i de nordiske landene vært ganske lik – både i utforming og størrelse, fremgår det av rapporten. Tiltakene later til å ha hatt best effekt på musikk- og scenekunstområdet.

– Et problem i flere land er at de små aktørene, framfor alt selvstendig næringsdrivende, ikke har blitt nådd av støtten i ønsket omfang, sier Joakim Boström Elias, daglig leder for Kulturanalys Norden.

I Sverige og Norge så man en tidlig økning i konkurser, men tendensen avtok, hvilket kan tolkes som at støtten har hatt effekt.

Det konkluderes med at pandemien har gitt en svekket inntektssituasjon, og økt usikkerhet om framtidig arbeid og inntekter, for en betydelig andel kulturarbeidere i Norden. Men det finnes unntak: Noen aktører innen digital virksomhet har snarere fått et oppsving. Dette gjelder plattformer for strømming av film, TV og musikk, og også digitale bokhandler.

Rapporten fra Kulturanalys Norden er gjennomført på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Annonse
Annonse
Annonse