Ny undersøkelse: Kommuner hadde egne tiltak for kultursektoren

Publisert: 21. desember 2021 kl 11.20
Oppdatert: 21. desember 2021 kl 11.20

En ny undersøkelse viser at alle fylker og mange kommuner satte inn egne tiltak rettet mot kultursektoren under pandemien. Flere av fylkene og kommunene mener de lokale og regionale tiltakene har truffet behov i kultursektoren som ikke ble dekket av de statlige kriseordningene.

To tredjedeler av kommunene og samtlige fylkeskommuner har besvart undersøkelsen, som er en del av gjenoppbyggingsoppdraget Kulturrådet og Norsk filminstitutt utfører for Kulturdepartementet. Undersøkelsen er gjennomført av Rambøll. Det skriver Kulturrådet.

Alle fylkene og halvparten av kommunene som er med i undersøkelsen, har svart at de satte inn egne tiltak rettet mot kultursektoren. Det vanligste virkemiddelet var å ikke kreve tilbake utbetalte støttemidler når arrangementer ble avlyst. Det nest vanligste virkemiddelet var veiledningstjenester.

– Det er et felles samfunnsansvar å sikre kultursektoren gjennom denne pandemien. Derfor er det gledelig å se at så mange lokale myndigheter har tatt dette ansvaret på alvor. Det viser også hvor viktig kulturen er i alle ledd i samfunnet vårt, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

Mange kommuner og fylkeskommuner mener at kommunale og fylkeskommunale virkemidler har vært mer treffsikre enn statlige ordninger. Det begrunnes blant annet med at disse virkemidlene har hjulpet små og mellomstore organisasjoner. Enkelte nevner også at ordningene har truffet kunstnere på det frie feltet som har falt utenfor de statlige ordningene.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – kulturjobb