Annonse
Foto: Noah Buscher / Unsplash
Skolereformen Fagfornyelsen

– NDLAs digitale læremidler holder for lav kvalitet

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Skolereformen «Fagfornyelsen» ble igangsatt i fjor høst. Her har norske forlag investert flere hundre millioner kroner i nye læreverk. Nasjonal digital læringsarena (NDLA) leverer åpne og fritt tilgjengelige læringsressurser til bruk i videregående skole, og er et samarbeid mellom alle fylkeskommunene, unntatt Oslo.

Nå går lektor Anne Grønlie ut i Klassekampen og gir læremidlene det glatte lag. De holder for lav kvalitet, mener hun:

– Det er pussig at fylkeskommunene sitter og bestemmer hva som er gode læreverk. Det er et rart samrøre, sier Grønlie til avisen. Hun er lektor ved Drammen videregående skole.

Ikke bare er hun kritisk til fylkenes satsing på Nasjonal digital læringsarena (NDLA), hun mener også at det er merkelig at fylkene «leker forlag», og har valgt å droppe å ta i bruk læremidlene.

– Jeg kjenner ingen lærere som bruker NDLA mye, og ingen har lyst til å ha det som eneste læreverk.

– Hindrer konkurranse

Grønlie er mer positiv til forlagenes læremidler. Én av grunnene er at de har en tekstbok i bunn. Dermed ligger det noe under som gir struktur og forståelse. Hennes erfaring er at NDLAs læremidler ikke gir forståelse på samme måte.

Leder i Forleggerforeningen, Heidi Austlid, har også ytret seg kritisk til avisen om fylkenes satsing på NDLA. Hun mener den hindrer konkurranse og har skyld i at forlagene selger færre digitale læremidler til videregående skoler.

Avviser påstanden

John Arve Eide i NDLA avviser påstanden om at de ødelegger for markedet. Han viser til at de bruker 30–40 prosent av midlene sine til å kjøpe læremidler og tekniske løsninger fra andre.

– Vi har mange aktører vi samarbeider med. Vi kjøper blant annet tekster fra forlag.

Annonse
Annonse
Annonse