LO Stat om kulturstreiken

Oppfatter at Spekter er innstilt på å imøtekomme våre krav

Publisert: 21. oktober 2021 kl 15.23
Oppdatert: 21. oktober 2021 kl 15.47

LO Stat oppfatter at Spekter er innstilt på å imøtekomme deres krav om livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser, og varsler at streiken snart kan være over.

Etter sammenbruddet i forhandlingene onsdag kveld oversendte Spekter et tilbud til LO Stat om at det fra 1. april 2022 innføres en livsvarig og kjønnsnøytral tjenestepensjonsordning.

I sitt svarbrev sendt torsdag ettermiddag skriver forhandlingsleder Lise Olsen i LO Stat at den eneste måten å ivareta dette kravet på, er gjennom en pensjonsordning basert på lov om tjenestepensjon.

De sier imidlertid at de har forståelse for at det kan være behov for å avklare nærmere vilkår for en varig pensjonsordning.

– Vi er derfor innstilt på å delta i et partsarbeid fram mot hovedtariffoppgjøret 2022, forutsatt at arbeidet baserer seg på lov om tjenestepensjon. Streiken vil i så fall bli avsluttet umiddelbart, skriver Olsen i pressemeldingen.

Alle ansatte

De legger til at følgende premisser skal ligge til grunn for partsarbeidet:

Saken fortsetter under annonsen

* Ordningen skal omfatte alle faste og midlertidig ansatte, herunder frilansere, uavhengig av ansettelsesforholdets varighet og stillingsstørrelse

* De ansatte skal ha rett til å flytte med seg kapitalen ved bytte av arbeidsgiver innenfor ordningen.

LO sier de er villige til å møte arbeidsgiversiden om saken, eventuelt under ledelse av Riksmekleren, dersom det blir aktuelt.

Varsler snarlig dialog

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland opplyser til NTB at han ikke har kjennskap til LOs svarbrev, men han har fått med seg tilbudet fra Spekter.

Han sier han vil ta initiativ til dialog med partene innen kort tid.

– Det er ikke planlagt noen møter i dag, men jeg skal i dialog med partene i løpet av relativt kort tid, sier han.

Saken fortsetter under annonsen

Han sier han er klar til å invitere til nytt meklingsmøte dersom det er grunnlag for det.

– Det er bra at LO og Spekter snakker sammen, det er helt nødvendig for å finne en løsning på dette, sier Ruland.

Ingen enighet

Det siste møtet hos Riksmekleren fant sted onsdag kveld. Heller ikke da ble det enighet mellom LO og Spekter. Kulturstreiken har hittil pågått i over sju uker.

I alt 15 teatre og andre kulturinstitusjoner har på grunn av streiken ikke tatt del i gjenåpningen etter koronautbruddet. Nå spøker det for mange av de planlagte oppsetningene og tradisjonelle juleforestillingene over hele landet.

Etter den mislykkede meklingen onsdag trappes streiken ytterligere opp, og fra 25. oktober vil 1.100 kulturansatte ved scener over hele landet være tatt ut – dersom det ikke kommer løsning innen da.

Ledige stillinger – kulturjobb