Lanserer internasjonalt leseprosjekt på samisk

Publisert: 25. oktober 2021 kl 09.08
Oppdatert: 30. oktober 2021 kl 08.12

I samarbeid med Foreningen !les og prosjektet Bokstart, lanserer Sametinget Les for meg!

Les for meg! / Lågå munji! / Loga munnje! / Lohkh munnjien! skal oppmuntre voksne til å lese høyt, synge, rime, joike og prate med barn. Målet er å skape leselyst, styrke samiske språk og øke interessen for samiskspråklig litteratur.

Bokstart er et internasjonalt prosjekt som gjennomføres i over 30 land. I samarbeid med helsestasjoner og bibliotek mottar foreldre gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn. I Norge har Foreningen !les etablert et pilotprosjekt i Oslo, og jobber nå for at tiltaket skal spres til hele landet.

Foreningen !les og Sametinget har gått sammen om å utvikle et leselysttiltak for de minste barna i det samiske språkområdet. Det har blant annet blitt laget egne samiske utgaver av Bokstart-boka, Revungen, som skal deles ut gratis til samiske småbarnsfamilier og barnehager. Sametinget er ansvarlig og står for gjennomføringen av prosjektet, og Foreningen !les har mottatt støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen.

– Bokstart handler om å legge til rette for leseglede og gode opplevelser med bøker fra de første leveårene. Tidlige erfaringer med bøker legger grunnlaget for barns leselyst og språkutvikling. En hyggelig lesestund handler også om å lære seg nye ord og bli nysgjerrig på språk. Ved å oppmuntre barn og foreldre til å lese sammen, kan prosjektet bidra til at samiske språk brukes mer aktivt og lever videre hos nye generasjoner. Vi er svært glade for at Sametinget ønsker å satse på leselyst for samiske småbarnsfamilier, sier Sigrun Feiring, prosjektansvarlig for Bokstart i Foreningen !les.

Päivi Alanen, prosjektleder for den samiske satsingen, forteller at Les for meg! har som mål å styrke språkvalg og språkbruk i familier og hos andre voksne som er sammen med barna.

– Tiltaket legger til rette for veiledning av samiske barnefamilier i språkvalg, lesing og språkutvikling på helsestasjoner. Alt materiale i prosjektet er til samiske småbarnsfamilier som i minoritetsposisjon har større utfordringer med å overføre språket sitt til neste generasjon. Med Les for meg! ønsker vi også å synliggjøre samisk litteratur på bibliotekene rundt omkring i landet. Sametinget er glad for at vi har fått utvikle dette prosjektet i samarbeid med Foreningen !les, sier hun.

Saken fortsetter under annonsen

Les mer om prosjektet på Sametingets nettside her

Les mer om Bokstart her

Ledige stillinger – kulturjobb