Rådet skal oppnevne nye fagutvalg og ønsker innspill til medlemmer fra hele landet og med ulike bakgrunner, alder og sjangerkompetanse.
Pressebilde / Kulturrådet

Kulturrådet ønsker forslag til nye fagutvalgsmedlemmer

Redaksjonen
Publisert: 12. oktober 2021 kl 09.11
Oppdatert: 12. oktober 2021 kl 09.11

Rundt 125 kunstnere og kulturarbeidere har som oppgave å vurdere søknadene som kommer inn til Norsk kulturfond. Nå skal det oppnevnes nye utvalg for perioden 2022–2023, og du kan foreslå nye medlemmer.

– Fagutvalgene har stor kunst- og kulturfaglig betydning og kjenner kulturlivet i Norge godt. De er svært viktige for å treffe de beste beslutningene om hvem som skal få tilskudd fra Kulturfondet. Nå er vi på jakt etter nye kompetente og engasjerte medlemmer, sier rådsleder Lars Petter Hagen.

Kulturrådets fagutvalg vurderer alle søknader til Kulturfondet og bestemmer hvem som skal få penger. De er også med å bestemme hva Kulturrådet skal fokusere på, rapporterer til rådet om hva som trengs på de ulike kunstfeltene og hva som bør endres i tilskuddsordningene. Medlemmene skiftes ut jevnlig for å spre makten og ansvaret for å fordele midlene. Utvalgene oppnevnes for to år av gangen.

Ønsker å utvikle mangfoldet

sin nye strategi peker rådet på to satsingsområder for de neste tre årene som skal sikre at formålet for Kulturfondet blir innfridd: mangfold – flere stemmer, uttrykk og estetiske praksiser og større ytringsrom og friksjonsfylte fellesskap. For å jobbe godt med dette trenger utvalgene medlemmer med variert bakgrunn og erfaring fra hele kulturfeltet og hele landet.

– Rådet har god oversikt over kulturfeltet, men vi vet det finnes kunstnere og kulturarbeidere der ute som vi ikke kjenner til og som kan bidra med nye blikk i arbeidet vårt. Nå ser vi særlig etter folk som kan utvide kunnskapen om uttrykksformer og sjangere som sjeldnere er i kontakt med Kulturrådet, som for eksempel urbane kulturuttrykk eller kunst- og kulturtradisjoner i minoritetsmiljøer. Vi er også opptatt av å få unge kunst- og kulturutøvere og kunstnere og kulturaktører med nedsatt funksjonsevne inn i utvalgene, sier Hagen.

Å sette sammen gode utvalg er et krevende puslespillarbeid. Flere hensyn må kombineres og balanseres:

Saken fortsetter under annonsen
  • God fagkompetanse på bredden av uttrykk og sjangre på hvert fagområde
  • Erfaring fra ulike deler av kunst- og kulturfeltet (skapere, utøvere, arrangører, formidlere, akademikere m.m.)
  • Relevant kompetanse for å jobbe med rådets strategiske mål
  • Forskjellig alder, bosted og tilknytning
  • Kjønnsbalanse

Hvert medlem behøver ikke ha kompetanse på alt, men utvalgene skal til sammen ivareta disse hensynene.

Se hvordan søknadene til Kulturrådets støtteordninger behandles her

Metoden fagutvalgene jobber etter er basert på kunst- og kulturfaglig skjønn. Utvalgsmedlemmene leser alle søknadene og diskuterer seg frem til et vedtak i fellesskap under utvalgsmøtene. Utvalgsmedlemmer representerer ingen andre enn seg selv, men skal gjøre uavhengige vurderinger ut fra egen fagkompetanse og erfaring.

Spill inn dine forslag

Det er til sammen 13 fagutvalg under Kulturrådet innenfor fagområdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern, tidsskrift og kritikk, forskning og utvikling og tverrgående ordninger. I tillegg er det ni vurderingsutvalg for innkjøpsordningene på litteratur. Se mer om hvert fagområde her  og oversikt over utvalgene. Du trenger ikke bestemme hvilket utvalg du sender inn forslag til, det vurderer vi.

Du kan sende inn forslag til navn på utvalgsmedlemmer fram til 15. november. Du kan foreslå andre eller deg selv. I forslagsskjemaet er det viktig å få fram hvilken kunnskap og erfaring kandidatene har som du mener er relevant for Kulturrådets fagområder og strategiske arbeid. Kryss av i de boksene som passer og skriv mer om bakgrunn og kompetanse i punkt 9.

Saken fortsetter under annonsen

Rådet vedtar nye fagutvalg på sitt første møte i januar 2022.