Annonse
KRITISK: Creo-leder Hans Ole Rian mener helkommersielle aktører som mottar krisestøtte fra Kulturrådet, heller bør omfattes av næringslivets ordning. Foto: Ihne Pedersen / Creo

Creo-leder Hans Ole Rian etterlyser utbyttebegrensninger for arrangører som mottar koronastøtte

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

De siste ukene har det kommet frem at flere av aktørene som har fått krisestøtte fra staten har tatt ut utbytte samme år. Hans Ole Rian, leder i Norges største kunstnerorganisasjon Creo, er veldig kritisk til denne praksisen.

Han vil, i likhet med venstresida på Stortinget hat sterke utbyttebegrensninger for støttemottakerne, og sier det er umusikalsk å betale ut aksjonærer når staten har bladd opp penger til virksomheten. Han blir ekstra skeptisk til måten koronastøtten håndteres på når han ser at flere også permitterer ansatte.

Regjeringspartiene og FrP har gått imot venstresidas forslag om utbyttebegrensing og har blant annet argumentert med at det for flere er nødvendig å ta ut utbytte, for eksempel for å betale formuesskatt.

Da bør selskapene i hvert fall klare å forklare på en fornuftig og tydelig måte ovenfor resten av kulturbransjen hvorfor de har tatt ut utbytte, mener Rian. Det er et minstekrav, legger han til.

Rian mener at mange selskaper som nå mottar krisestøtte fra Kulturrådet, heller bør omfattes av næringslivets ordning. Den kompenserer for deler av foretakenes faste utgifter, mens kulturordningen kompenserer for deler av inntektstapet.

– De som driver virksomheter i kulturbransjen på helkommersiell basis, driver butikk på linje med andre næringer. De likner mer på bedriftene som ligger under Innovasjon Norge enn for eksempel et frittstående dansekompani som er avhengig av offentlig støtte for å overleve, sier Rian til Klassekampen.

Samtidig ser Rian utfordringen med at selskapene da ville fått kompensert mye mindre, og at det da hadde gått utover kulturarbeiderne som jobber for dem. Han sier til Klassekampen at det trengs en grundig gjennomgang:

– Det er en utfordring, og vi trenger en grundig gjennomgang av dette og andre momenter. Vi har for eksempel sett at det har vært viktig med en egen kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende kunstnere.

Annonse
Annonse
Annonse