Annonse
Rettssaken mot en mann i 40-årene med bakgrunn fra kultur og medier startet i Oslo tingrett tirsdag. Han er tiltalt for ni voldtekter og for seksuell omgang med en person under 16 år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Voldtektstiltalt medieleder hevder seg utsatt for mobbing, rykter og hevn

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Gjentatte ganger svarte den 50 år gamle oslomannen «nei» på tingrettsdommerens spørsmål om han erkjente skyld etter hvert som de mange tiltalepostene ble lest opp av aktor. I sine politiforklaringer har han pekt på en rekke motiver for hvorfor de fornærmede i saken har forklart seg uriktig om ham og om forholdene i tiltalen.

– Det er sjalusi, hevn, at han er blitt utsatt for en mobbekampanje og at det har vært massiv ryktespredning i miljøet. Han har også framholdt at de fornærmede er påvirket av hverandre, dels påvirket av medieomtalen og metoo-kampanjen som startet i 2017. Og det har vært snakk om falske minner, sa aktor, statsadvokat Trude Antonsen, da hun holdt sitt innledningsforedrag for retten.

Den omfattende voldtektssaken startet i Oslo tingrett tirsdag morgen. Saken er viet betydelig interesse, og samtlige tilhørerplasser i rettssalen var besatt da dommeren satt retten.

Rus, sex og festing

Den tidligere medielederen er tiltalt for å ha forgrepet seg på til sammen ni fornærmede. De aller fleste av forholdene dreier seg om voldtekt av unge kvinner som ifølge tiltalen var ute av stand til å motsette seg tiltaltes handlinger fordi de var berusede, sov eller begge deler. En av tiltalepostene gjelder seksuell omgang med en person under 16 år.

Voldtektene skal i stor grad ha skjedd i forbindelse med fester og nachspiel, hvor det skal ha vært utstrakt bruk av rus – alkohol og narkotika.

Tiltalte har også framholdt at de fornærmede er påvirket av hverandre, dels påvirket av medieomtalen og metoo-kampanjen som startet i 2017.

– Det er ingen uenighet om at det har vært en seksualisert stemning i tilknytning til festene, særlig nachspiel, og da seksuell omgang. Både frivillig, og etter påtalemyndighetens syn slik det fremkommer av tiltalen, sa Antonsen.

Tiltalte har tidligere vært en sentral aktør i Oslos uteliv og har vært tilknyttet medier, festivaler og utesteder.

Tilhørte samme miljø

– De fornærmede har i større eller mindre grad vært en del av miljøet rundt tiltalte. Noen har jobbet for ham. Flere har vært venn eller bekjent av tiltalte i lang tid, både før og etter at forholdet i tiltalen fant sted, sa Antonsen.

Mannens forsvarer, advokat Elisabeth Myhre, varsler betydelig bevisførsel om vitnepsykologi og minnepåvirkning. Den lange tiden som er gått mellom anmeldelse og påtale har bidratt til at rykter og påstander har versert i det sosiale miljøet tiltalte og de fornærmede tilhører, hevder hun.

– Tidsaspektet representerer en feilkilde som må tas på alvor, sa hun i sin merknader til innledningsforedraget.

– Det blir også sentralt hvordan relasjonene mellom tiltalte og de fornærmede har vært. Vi har et omfattende bevismateriale, blant annet bestående av tidsnære chattelogger og tidsnære bilder. Dette er bevis som belyser relasjoner, også rundt handlingene i tiltalen, sa Myhre.

Ble advart mot tiltalte

Den første fornærmede som forklarer seg i voldtektssaken mot den tidligere medielederen, sier hun følte seg likt av mannen – til tross for advarsler fra venner.

Mannen var sentral i et miljø hun ønsket innpass i.

– Da jeg begynte å henge med ham, fikk jeg advarsler om at han kunne være ekkel og om at han var veldig glad i yngre jenter og slikt. Men jeg opplevde ikke disse tingene. Jeg syntes han var hyggelig, tillitvekkende og en god samtalepartner, sa kvinnen som var i begynnelsen av voksenlivet da hun ble kjent med den nå voldtektstiltalte 50-åringen.

Hun beskrev seg selv om usikker og ensom, og at hun ikke trodde noen likte henne da hun i 2010 kom i kontakt med tiltalte. De chattet en del på Facebook før han inviterte henne hjem til seg og inn sin sosiale krets, ifølge forklaringen. Han skal også ha skaffet henne flere ubetalte jobber, som hun aksepterte fordi hun ønsket innpass i miljøet der han var en sentral aktør.

– Jeg var desperat etter å få kontakter i en bransje jeg hadde lyst til å jobbe i, sa hun.

Publikum ble kastet ut

Publikum ble kastet ut av salen før en av de fornærmede i voldtektssaken mot en tidligere medieleder startet sin forklaring for Oslo tingrett.

– Jeg begjærer lukkede dører av hensyn til privatlivets fred og hensynet til sakens opplysning, sa kvinnens bistandsadvokat, Anne Kristine Bohinen.

Retten ga henne medhold i begjæringen, men lar pressen være til stede under kvinnens forklaring.

Kvinnen var én av de to første som i 2015 politianmeldte den tidligere medielederen i 50-årene. Mannen står i Oslo tingrett tiltalt for å ha voldtatt henne og åtte andre kvinner. Hun er den første av de fornærmede som skal forklare seg for retten.

Tiltalte selv «ønsker åpenhet» og motsatte seg enhver begjæring om lukkede dører, understreket forsvareren, advokat Elisabeth Myhre.

Annonse
Annonse
Annonse