Annonse
Mindre utbetalt utbytte til sparebankstiftelsene er svært uheldig for kulturlivet. Her spiller Odd Nordstoga på Sentralen under konseptet Koronerulling som skal samle inn penger til koronastrandede artister. Sentralen driftes av Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Færre millioner i kassa for sparebankstiftelsene

– Utrolig uheldig for kulturlivet

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Totalt har landets banker og forsikringsselskaper vedtatt å betale et utbytte på 30 milliarder kroner i år.

I fjor gikk 2,5 milliarder fra sparebankstiftelsene til formål innen kultur, idrett og frivillighet, ifølge tall fra Finans Norge.

Denne uken foreslo finansbransjens overvåkningsorgan Finanstilsynet å innføre utbytteforbud under koronakrisen. I praksis ville det medført at banker og forsikringsselskaper holder tilbake alle utbytter som normalt sett betales til eierne.

«Etter Finanstilsynets vurdering er det nå viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten,» skrev tilsynet i sin begrunnelse for forslaget.

Torsdag kveld sa Finansdepartementet nei til forslaget om utbytteforbud. Samtidig er beskjeden fra finansminster Jan Tore Sanner (H) at han forventer «måtehold» fra bransjen.

– Jeg legger til grunn at finansforetakene har tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen og forventer at foretakene utsetter beslutninger om utbytter til aksjonærer. Vi er i en ekstraordinær situasjon og det er viktig at også banker og forsikringsforetak er føre var og ikke gjennomfører disposisjoner som svekker selskapenes soliditet, sier Sanner i meldingen sendt fra Finansdepartementet.

Rammer kulturlivet hardt

Et tettere grep om pengesekken i landets banker er fremdeles svært uheldig for kulturlivet, mener sparebankstiftelser Kulturplot har vært i kontakt med. Kulturlivet er i stor grad er avhengige av utbetalinger fra sparebankstiftelsene for å overleve.

Leder for kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB, Anders Bjørnsen. Foto: Sparebankstiftelsen DNB

Anders Bjørnsen er leder for kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB, og hadde regnet med et utbytte på 1,3 milliarder kroner i år. Rundt 1,2 milliarder er budsjettert til kultur, idrett og frivillige formål.

– Situasjonen er utrolig uheldig for kulturlivet. I utgangspunktet forsøker vi å opprettholde aktivitetsnivået vi har forespeilet, men det er klart at et utbytte på null når vi hadde regnet med over tre milliarder påvirker oss, sier Bjørnsen som sier det ikke er umulig at stiftelsen i et slikt scenario vil måtte vurdere å skyve på utbetalinger.

Bekymret

Sparebankstiftelsen DNB har i år delt ut pengegaver til Kunstnernes Hus, Oslo Kammermusikkfestival, Nordland Musikkfestuke og Galleri Ullinsvin i Vågå. Stiftelsen låner også ut dyre musikkinstrumenter til begavede musikere og drifter Sentralen i Oslo. Sentralen har de siste ukene vært arena for mange live-strømmede konserter for koronastrandede musikere.

– Er du bekymret for situasjonen?

– Ja, selvfølgelig er jeg bekymret. Det er alvorlig for alle aktører på dette feltet og vil ramme alt fra det frivillige Norge til lekeplasser, idrettslag, kor, orkestre og større festivaler, sier Bjørnsen.

– Men nettopp derfor vil vi også strekke oss så langt som mulig for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå også under koronakrisen. Det er derfor ekstremt uheldig dersom vi ikke får utbytte, sier han.

Innfører koronatiltak

Det finnes rundt 30 sparebankstiftelser som er spredt ut i Norge. Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har i år budsjettert med 35 millioner kroner til kultur og andre frivillige formål. Forrige søknadsfrist gikk ut 1. mars, to snaue uker før koronakrisen inntraff. Mange av søknadene er derfor allerede utdaterte, forteller sparebankstiftingas kultursjef Pål Fidjestøl.

Pål Fidjestøl er kultursjef i Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane som fredag innførte nye koronatiltak. Foto: Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

– 29 prosent av søknadsporteføljen vår er fra aktører som skal holde arrangementer. I den situasjonen vi er i nå må vi konkludere med at det er overveiende stor risiko for avlysning, sier Fidjestøl.

Sparebankstiftinga vil jobbe for å tilrettelegge så godt som overhodet mulig for å «holde skuta flytende» og innfører nå egne koronatiltak. Alle søknadene som kom inn 1. mars får nå en utvidet søknadsfrist til 15. mai hvor de kan komme med eventuelle endringer i tidligere søknader.

– Avlysningskostnader er jo noe vi også eventuelt kan bistå med, legger Fidjestøl til.

Halverer utbytte

Finansdirektør Frode Vasseth i Sparebanken Sogn og Fjordane er også urolig for situasjonen. Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane deler eierskapet til banken med Sparebankstiftinga Fjaler. Til sammen skulle Sparebanken ha utbetalt et utbytte til de to eierne på rundt 150 millioner kroner i år.

Da Finanstilsynet rådet sparebankene til å holde tilbake utbyttet i forrige uke, vedtok styret å halvere utbyttet, forteller Vasseth.

Finansdirektør Frode Vasseth i Sparebanken Sogn og Fjordane. Foto: Sparebanken Sogn og Fjordane

– Men vi har valgt å holde det på et nivå som skal gi eierne våre grunnlag til å opprettholde sin gavevirksomhet, sier han.

– Det er generelt mindre verdier i distriktssparebankene. Tror du det lokale kulturlivet vil rammes hardest?

– Nei, det tror jeg ikke. Sterke regionsparebanker er spredt utover hele landet. Det er sikkert variasjoner rundt omkring, men Norge er ganske godt dekket av et oppegående og solid sparebankvesen, sier Vasseth.

Han er fornøyd med at Finansdepartementet valgte å si nei til et utbytteforbud.

– Vi føler ikke det er behov for et forbud. Forslaget kom også på et tidspunkt hvor det hadde vært krevende å innføre fordi mange av bankene allerede har gjort disposisjoner og vedtak om utbytte. Et forbud ville slått uheldig og tilfeldig ut. Bankene er fornuftige og ansvarlige og kan etter vårt syn vurdere dette selv, avslutter han.

Annonse
Annonse
Annonse