Annonse
Kulturrådet og direktør Kristin Danielsen har ledet prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden» fra 2017. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Ny rapport

Tiltak for mangfold i kulturlivet

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Rapporten «Inkluderende kulturliv i Norden» ble offentliggjort torsdag. Den oppsummerer det treårige prosjektet som har sett på kulturens og frivillighetens rolle i inkludering og integrering. Hensikten har vært å forsøke å finne løsninger for å skape et mer relevant og tilgjengelig kulturliv. Kulturrådet har ledet prosjektet, som har vært finansiert av Kulturdepartementet og Nordisk ministerråd. Rapporten kommer med en rekke funn og anbefalinger for videre arbeid.

Kulturrådets direktør, Kristin Danielsen er fornøyd med at Kulturdepartementet har gitt Kulturrådet koordineringsansvaret for mangfold i den norske kultursektoren fra 2020. 

– I vårt nye oppdrag skal vi tilby kompetanse og insentiver som skal sikre at er inkluderende, relevant og representativt for befolkningen. I dette arbeidet skal vi høste av erfaringene fra Inkluderende kulturliv i Norden og bruke kunnskapen som er samlet i denne rapporten, skriver Danielsen i forordet til rapporten.

Opplever diskriminering

Rapporten viser at mange kunstnere både opplever diskriminering, og samtidig vegrer seg for å melde fra.

  Det må vi ta på alvor, sier Danielsen til KulturPlot, og legger til at vi må se på om det er noe med strukturene våre som ekskluderer mangfoldet.

  Vi må se om vi rekrutterer bredt nok på ledernivå, og om vi mangler kompetanse på ikke-vestlige kulturuttrykk. Her har vi som er ledere i kultursektoren et stort ansvar, presiserer hun.

Fra prosjektarbeid til langsiktige strategier

Et av de viktigste funnene i rapporten handler om organiseringen av arbeidet, for å oppnå de overordnede målene. Arbeidet må bevege seg fra prosjektarbeid til langsiktige strategier. Mye av arbeidet for å inkludere underrepresenterte grupper har vært kortsiktig og prosjektbasert, og dette er til stort hinder.

 Vi kan ikke lenger organisere mangfoldsarbeidet som tidsavgrensede prosjekter. Arbeidet med å øke mangfoldet i kultursektoren må inn i det langsiktige strategiarbeidet vårt. Land som Storbritannia og Canada har gått i denne retningen allerede, og her har vi mye å lære, sier hun.

– En forutsetning for kunstnerisk kvalitet

Rapporten peker også på hvilke barrierer som hindrer inkludering i dag, og hvordan disse kan brytes ned. Et av funnene er at mange kunstnere med minoritetsbakgrunn har møtt rasisme i kulturlivet, men vegrer seg for å melde fra. Kulturlivet må kartlegge rasisme og diskriminering.

 Mangfold er en forutsetning både for den kunstneriske kvaliteten og for kunstens legitimitet i samfunnet. Derfor har Kulturrådet søkt om, og fått, oppdraget med å koordinere det nasjonale mangfoldsarbeidet i kultursektoren. Vi skal tilby kompetanse, insentiver og konkrete tiltak som skal øke mangfoldet i kulturlivet. Rapporten gir oss et veldig godt utgangspunkt for dette arbeidet, sier Kristin Danielsen.

Oppsummert er den viktigste lærdommen fra prosjektet at dersom vi skal sikre mangfold, må vi ha langsiktige strategier og bygge kompetanse over tid for å skape strukturelle endringer

 

Annonse
Annonse
Annonse